Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİŞİLİK GELİŞİMİ
(PERSONALITY DEVELOPMENT )

Yazar : Hüseyin ÇİFTÇİOĞLU  ; Ömer Ali POLAT & Emrullah EREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 166-177
2204    1298


Özet

Bireyi diğer bireylerden ayırt eden, temel faktörlerden biri bireye özgü ve tutarlı olarak kabul edilen davranış özelliklerinin meydana getirdiği kişilik kavramıdır. Birçokpsikoloğa göre kişilik gelişimi farklı zaman dilimleri içinde ortaya çıkmakta ve bireyin belli bir zaman dilimi içindeki kişilik özellikleri, onun diğer gelişim özellikleriyle bağlantılı bir biçimde meydana gelmektedir.Kişilik gelişimini ile ilgili kuramlar içinde literatürde adı en sık karşılaşılan isimlerden biri Sigmund Freud ve onunpsikoanalitik temele dayanan kişilik kuramıdır. Freud’a göre yeni doğmuş bebekler farklı evrelerden geçerek kişiliklerini geliştirirler. Bu evreler; Oral, Anal, Fallik, Latans ve Genital dönem olmak üzere beş başlık altında ele alınabilir ve bu dönemlere psikoseksüel gelişim dönemleri adı verilir. Kişilik gelişimini Freud gibi dönemler halinde ele alan Erikson’a göre de kişilik gelişimi evreleri biyolojik temelde ve hiyerarşik bir yapı içinde ortaya çıkmaktadırlar. Rogers ve Maslow gibi insancıl yaklaşımın temsilcileri ise kişilik gelişimini benlik yapısı üzerinden açıklarlar.Anahtar Kelimeler
Kişilik, Eğitim, Gelişim Dönemleri

Abstract

Individuals who distinguish them fromothers, is the concept of personality characteristics caused by the behavior of one individual is considered to be the main factors specific and consistent. Personality development are emerging in different time zones according to many psychologists and personality traits within a certain time period of the individual in a way that it occurs in connection with other development properties. Name of theory in the literature on personality development one of the most common names of Sigmund Freud and his psycho analytic theory is based on the basic personality. According to Freud new born babies develop their personality through different stages. The sestages; Oral, anal, phallic, latencyand can be deal twit hunder five headings, name lygenital period and this period is given to the name of psychosexual development period. Personality development stage by addressing personality development Erikson period as Freud are emerging in the form of the biological basis and a hierarchical structure. Representatives of humanitarian approaches, such as Rogers and Maslow explain to the people through building self-development.Keywords
People, Education, Development Stages

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri