INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AN OVERVIEW OF GENDER OPPRESSION AND BLACK FEMINISM IN ALICE WALKER'S THE COLOR PURPLE
(ALİCE WALKER'IN RENKLERDEN MORU ADLI ESERİNDE CİNSİYET BASKISI VE SİYAH FEMİNİZİM ÜZERİNE BİR İNCELEME )

Author : Gökçen KARA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2669-2676
    


Summary

Bu çalışmanın amacı Alice Walker'ın Renklerden Moru adlı romanını toplumsal cinsiyet ve siyah feminizm bağlamında incelemektir. Makale, ayrıca siyah erkeklerin siyah kadınlara yönelik şiddetinin yanı sıra siyah kadınların hayatlarını önemli ölçüde etkileyen içselleştirilmiş bir vahşet sistemini de gösteriyor. Roman, üvey babası ve kocası tarafından istismar edilen Georgia kırsalında yaşayan siyah bir kadın olan Celie'nin hikayesini anlatıyor. Bu roman 1930'larda siyah bir kadının hayatını ve Amerikan toplumunda kadınların zayıf sosyal statüsüyle ilgili zorlukları dolaylı olarak göstermektedir. Hikaye, toplumdaki ırklar arasında büyük bir gerilimin olduğu ve siyahların toplumda aşağı varlıklar olarak görüldüğü bir zamanda geçiyor. Daha spesifik olarak, romandaki siyah insanlar, sadece ten renginden dolayı değil, aynı zamanda kadın oldukları için de baskı altına alınmakta ve alt sınıfa itilmektedirKeywords
Renklerden Moru, toplumsal cinsiyet, siyah feminizm

Abstract

The purpose of this article is to examine the novel The Color Purple, written by Alice Walker, in relation to gender and black feminism. The article also shows black men's violence against black women, as well as an internalized system of brutality that has significantly affected black women's lives. The novel depicts the story of Celie, a black woman living in rural Georgia who is abused by her stepfather and her husband. The novel indirectly portrays the life of a black woman in the 1930s and the difficulties associated with women's poor social status in American society. The story takes place in a time when there was great tension between races in society and blacks were considered inferior beings in society. More specifically, black people in the novel are oppressed and pushed into a lower class, not only because of their skin color, but also because they are womenKeywords
The Color Purple, gender, black feminism