INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HUKUK BAĞLAMINDA İNSAN VE TOPLUM
(PEOPLE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF LAW )

Author : Arouna TİAMA  & İzzet SARGIN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2830-2838
    


Summary

Hafızası mazide ülküsü gelecekte olan insan, fizik aleminin merkezinde en değerli bir konumda bulunmaktadır. Çünkü insan, amaç olan ve amaç taşıyan bir varlıktır. Amaç olan bu varlığın başka şeylerin aracı konumuna düşürülmesi, yaratılışına ve yaratanına karşı yapılan en büyük ihanettir. Gelişmenin ve geliştirmenin temel dinamiği, insana verilen önem ve değerdedir. Zira insana önem veren düşünce, medeniyeti geliştiren ve dünyayı değiştiren düşüncedir. İnsana değer veren düşünce, onun kendisini geliştirmesinin ve gerçekleştirmesinin önünü açan düşüncedir. Bu düşüncenin ana unsurları akıl ve iradenin kullanılması ve hürriyetin korunmasıdır. İnsanın kendisini gerçekleştirmesi, kimsenin sübjektif iradesinin baskın olmadığı ancak objektif iradenin kontrolünde olan kurallar ve kurumları oluşturmaktır. Çünkü insan hayatı ne sadece bireyle başlar ne de bireyle son bulur. Kurallar ve kurumlar hem birey hem de toplum hayatını koruyacak özelliklere sahip olmalıdır. Bu açıdan başta devlet ve hukuk hem kendilerini korumalı hem de insanlığa güvence sağlamalı ve hürriyetinin önünü açmalıdır. İnsanlığın huzuru ve kendisini geleceğe taşıması ancak bu şekilde gerçekleşecektirKeywords
Devlet, İnsan, Hukuk, Hürriyet, Toplum

Abstract

A person whose memory is in the past, and whose ideal is in the future, is in the most valuable position at the center of the physical realm. Because a person is an entity that has a purpose and carries a purpose. The reduction of this being, the goal of which is to reduce it to the position of an intermediary of other things, is the greatest betrayal of its creation and creator. The main dynamic of development and development is the importance and value given to man. Because the thought that cares about a person is the thought that develops civilization and changes the world. The main elements of this idea are the use of reason and will and the preservation of freedom. The realization of the man himself is to create rules and institutions in which no one's subjective will prevails, but under the control of objective will. Because human life does not start with just an individual, nor does it end with an individual. From this point of view, the state and the law should both protect themselves and provide security to humanity and pave the way for their freedom. Only in this way will it happen that humanity will have peace and carry itself into the futureKeywords
Devlet, İnsan, Hukuk, Hürriyet, Toplum