INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SÜNNETTEKİ BİLİMSEL MUCİZELER: "BİR MODEL OLARAK İÇGÜDÜNÜN NİTELİKLERİ"
(SCIENTIFIC MIRACLES IN THE SUNNAH: "THE QUALITIES OF INSTINCT AS A MODEL" )

Author : Reem TABBARA  & Ahmet ABAY  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 76
Page : 2877-2890
    


Summary

Son zamanlarda alimler arasında sünnet ilmi icazı üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Bu konu hakkında hem müslümanlar arasında hem de müslüman olmayan çalışmacılar arasında çalışmalar yapılmıştır. Bundan dolayı bu makale bu konuya hasredilmiştir. Bu makalede fıtrat hadisi ile bunun tıp ve sağlık yönünden açıklamaları yer almaktadır.Keywords
icaz ilmi, şeriat, fıtrat

Abstract

Recently, many studies have been done on the science of circumcision among scholars. There have been studies on this subject both among Muslims and among non-Muslim scholars. Therefore, this article is devoted to this topic. This article contains the hadith of fitra and its explanations in terms of medicine and healthKeywords
science of ijaz, sharia, nature