INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BOURDİEU DÜŞÜNCESİNDE ERİL TAHAKKÜM VE BEDEN NOSYONU
(BOURDIEU IMAGINATION AND THE NOTION OF THE BODY AND THE BODY )

Author : Merve KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1831-1836
4513    2433


Summary

Pierre Bourdieu sosyolojisinde eril tahakküm paradoksal itaatin eşsiz bir örneğidir. Bu tahakkümü kabul etmemiz bize dayatılması ve bu duruma katlanışımızda ataerkil doxa, itaat ve tahakküm ilişkileri ile bağdaştırılan bir eril tahakküm anlayışı söz konusudur. Eril tahakküm erkeklerin kadınlar üzerindeki tahakküm ilişkisi eril ve dişil bedenler aracılığıyla anlatılma yoluna gidilerek eril olanın egemen olarak konumlanmasına sebep olur.Bu şekli itibariyle de ataerkilliği doksik belirlenimle bir sembolik iktidar şeklinde, sosyal gerçeğe zemin oluşturarak kendi alanını oluşturur. Sembolik yabancılaşma da bu bağlamda eril tahakkümü anlatmak için Bourdieu’nun kullandığı bir başka kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerin kadınlara ayrımcı edinimler gösterdiği hallerde kadınlar bu durumu meşrulaştırarak rıza gösterme durumlarında sembolik şiddete maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, Bourdieu düşüncesinde eril tahakküm ve ona eşlik eden toplumsal cinsiyetçi söylemlerin cinsler arasındaki eril ve dişil bedenler ilişkilerinin kurulumu bağlamında beden nosyonu irdelenmeye çalışılmıştır.Keywords
Doxa, Tahakküm, İtaat, Sembolik Yabancılaşma

Abstract

In Pierre Bourdieu's sociology, masculine domination is a unique example of paradoxical italics. The imposition of this domination on us is imposed on us, and in this case we have a masculine conception of domination that is associated with patriarchal doxa, obedience and domination. The male domination leads to the domination of the masculine by placing males and females in relation to the domination of the males over the females. In this way, the patriarchate forms a field of social reality as a symbolic power with its undefined determination. Symbolic alienation also emerges as another concept used by Bourdieu to describe masculine domination in this context. Where males exhibit discriminatory attitudes towards women, they are exposed to symbolic violence when they consent and legitimize this situation. In this study, Bourdieu tried to examine the notion of masculinity in the context of masculine domination and accompanying social gender discourse in relation to the masculine and feminine relations between the sexes.Keywords
Doxa, Conquest, Obedience, Symbolic Alienation