INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇEVİRİ SÖYLEM VE KURAMLARI IŞIĞINDA KUR’AN’IN ÇEVRİLEBİLİRLİĞİ
(TRANSLATABILITY OF THE HOLY QUR’AN WITHIN THE AMBIT OF TRANSLATION DISCOURSE AND THEORIES )

Author : Hüseyin Selim KOCABIYIK    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3046-3059
    


Summary

Bu araştırmada, Kur’an-ı Kerim çevirisiyle ilişkilendirilerek batılı çeviribilimcilerle Ortadoğulu çeviribilimcilerin çeviri söylemleri incelenecektir. Bu araştırmada kullanılacak yöntem döküman incelemesi olacaktır, konuyla ilgili literatür taranacak bunun sonucunda da elde edilen bulgulardan çıkan sonuçlar tartışılacaktır. Bu çalışma nitel bir araştırma ortaya koyacaktır. Bu araştırmada savunulacak olan temel argüman Kur’an’ın çevrilebilir olduğu ve çevrilmesi gerektiğidir. Kur’an’ın çevrilemeyeceğini öne süren çeviri söylemleri ele alınıp bu tür söylemlerin batılı çeviribilimcilerin kuramları bağlamında nasıl çürütülebileceği açıklanacaktır. Bu araştırma sonucunda Kur’an’ın çevrilebilirliğini kanıtlama hususundaki bulgular Kur’ansal verilerden ve çeviri söylem ile kuramlarından elde edilenler şeklinde iki sınıfa ayrılmaktadır. Araştırmanın sonucunda elde edilen en temel bulgu ise bir dilde söylenen her türlü mananın başka bir dilde mutlaka ifade edilebileceğidirKeywords
Betimleyici Paradigma Dinamik Eşdeğerlik.

Abstract

This research will meticulously analyze the translation discourses of both middle eastern and western translation theorists. The methodology adopted in this study will be a literature review. Relevant sources will be examined, and the conclusions from the findings will be discussed. In this study, qualitative research will be carried out. The fundamental argument of this study is the fact that the Holy Qur’an is translatable and translating the Holy Qur’an is mandatory. The translation discourses that claim the Holy Qur’an is untranslatable will be elucidated and how these discourses can be refuted within the ambit of western translation theories will be explicated. The findings that are obtained in this study regarding the translatability of the Holy Qur’an can be divided into two groups. The first group is the findings obtained from the verses of the Qur’an and the second is the findings that are obtained within the ambit of translation discourse and theories. The ultimate finding which has been obtained is the fact that any meaning in a certain language can be rendered into another languageKeywords
Descriptive Paradigm Dynamic Equivalence.