INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLLERİNİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI KATKILAR
(THE CONTRIBUTION OF COMPUTER PROGRAMMING LANGUAGES TO BUSINESSES )

Author : Mustafa OF  & İsmail KILIÇASLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3284-3292
    


Summary

Programlama dili, programcının belirli bir düzende oluşturulmuş bir algoritmayı (İş Akışı) ifade etmek için kullanılan bir komut veya ifadeler topluluğudur. Programlama dilleri, bilgisayara hangi işlemleri yapacağını anlatmayı sağlayan komut veya fonksiyonlara sahiptir. Alt seviye, orta seviye ve yüksek seviye olmak üzere üçe ayrılırlar. Yüksek seviyeli programlama dilleri konuşma diline çok yakın komut veya fonksiyonlara sahiptir. Bu yüzden öğrenilmesi daha kolaydır. Örneğin C#.Net (C Sharp), Python veya Visual Basic.Net. Alt seviye diller bilgisayarın makine diline (İkili sayı sistemi) çok yakın dillerdir ve bu dillerde program yazmak oldukça zordur. Fakat çok hızlı çalışırlar. Orta seviyeli diller hem alt seviye hem de yüksek seviye özelliğini taşırlar. Örneğin C++ Programlama dili. Bir dili öğrenmeye başlarken öncelikle niçin kod yazılması gerektiğinin belirlenmesi gereklidir. Daha sonra geliştirilecek uygulamanın algoritması ya kâğıt üstünde veya zihinde netleşmesi gerekir. Sonraki adımda ise hangi programlama dili seçilecek buna karar verilir. Genel amaçlı bir uygulama geliştirmek için yüksek seviyeli bir dil olan C# seçilebilir. Küçük uygulamaları geliştirerek işe başlanması iyi bir seçim olacaktır. Kod yazımı sırasında hatalar meydana gelebilir. Fakat sabırlı bir şekilde hataların çözülmesi gereklidir. Mümkünse seçilen programlama dili ile ilgili kurslar alınmalıdır. Bu konuda yönlendirici olacak bir eğitmen edinilmesi çok önemlidir. Başkalarının yazdığı örnek kodların incelenmesi, dil öğrenimini oldukça etkileyecektir. Yeni bir şeyleri geliştirebilmenin hazzını programlama dilleri öğrenerek kolayca elde edilebileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada bilgisayar programlama dillerinin işletme çalışanlarına sağladığı katkılar açıklanacaktır. Sürekli yapılan rutin işlemlerin programlama dili ile yazılan uygulamalar sayesinde hatasız ve otomatik olarak nasıl yapılacağı belirtilecektir. Bir programlama dilinin çalışana sağladığı katkılardan biri olan analitik düşünme yeteneği irdelenecektir.Keywords
Programlama Dilleri, Makine Dilleri, Algoritma, Python, C#.Net, Visual Basic.Net, C++

Abstract

A programming language is a set of commands or expressions used to express a programmer's algorithm created in a particular order. Programming languages ??have commands or functions that tell the computer what operations to do. They are divided into three as low level, intermediate level and high level. High-level programming languages ??have commands or functions very close to spoken language. So it is easier to learn. For example C#.Net (C Sharp), Python, or Visual Basic.Net. Low-level languages ??are very close to the machine language of the computer (Binary number system), and it is very difficult to write programs in these languages. But they work very fast. Intermediate languages ??are both low-level and high-level. For example C++ programming language. When starting to learn a language, it is necessary to determine why code should be written first. The algorithm of the application to be developed later must be clear either on paper or in the mind. In the next step, it is decided which programming language to choose. C#, a high-level language, can be chosen to develop a general-purpose application. It would be a good choice to start by developing small applications. Errors can occur while writing code. But it is necessary to resolve the errors patiently. If possible, courses related to the chosen programming language should be taken. It is very important to get a trainer who will guide you in this regard. Examining sample codes written by others will greatly affect language learning. It should not be forgotten that the pleasure of developing something new can be easily obtained by learning programming languages. In this study, the contributions of computer programming languages ??to business employees will be explained. It will be stated how the routine operations that are done continuously will be done error-free and automatically the applications written in the programming language. Analytical thinking ability, which is one of the contributions of a programming language to the employee, will be examined.Keywords
Programming Languages, Machine Languages, Algorithm, Python, C#.Net, Visual Basic.Net, C ++