INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE CURRENT SITUATION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN TURKEY AND EU COUNTRIES
(THE CURRENT SITUATION OF WOMEN ENTREPRENEURS IN MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN TURKEY AND EU COUNTRIES )

Author : Enejan ANNADOVLETOVA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 79
Page : 119-125
    


Summary

Kadınların işyerindeki sosyal kırılganlıkları açıkça görülmektedir. Kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına sahip olma olasılıkları erkeklere göre önemli ölçüde daha düşüktür ve ücretleri genellikle daha düşüktür. Çoğu sanayileşmiş ülkede, bu olağan bir durumdur. Çoğu durumda, kendi işini kurmak isteyen kadınlar, çeşitli türlerde belirli kısıtlamalarla veya aile içinde veya toplumdan yetersiz destekle karşı karşıya kalmaktadır. Objektif olarak bunun ekonomi ve sosyal ilişkiler üzerinde çok olumsuz bir etkisi var. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi, devlet ekonomisinin istikrarının temelidir. Ekonomik ve sosyal ilerlemenin yararına, kadın girişimciliğinin toplum ve devlet hayatındaki rolüne dair yeni bir anlayış gereklidir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde Avrupa'da ve modern Türkiye'de kadınların girişimcilik faaliyeti için sosyo-ekonomik ve motivasyonel faktörlerin gelişimini doğrudan etkileyen sınırlamaların yanı sıra daha sonraki gelişimi için hangi önlemlerin alındığını belirlemektir.Keywords
Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Avrupa, Türkiye

Abstract

The social vulnerability of women in the workplace is clearly visible. Women are significantly less likely than men to hold top management positions, and their pay is often lower. In most industrialized countries, this is a regular occurrence. In most cases, women who want to start their own business are faced with certain restrictions of various types, or with insufficient support within the family or from society. Objectively, this has a very negative effect on the economy and social relations. The development of small and medium-sized businesses is the basis for the stability of the state economy. In the interests of economic and social progress, a new understanding of the role of women's entrepreneurship in the life of society and the state is necessary. The purpose of this work is to determine the limitations that directly affect the development of socio-economic and motivational factors for the entrepreneurial activity of women in Europe and modern Turkey at the present time, as well as what measures are taken for its subsequent development.Keywords
Entrepreneurship, Women's Entrepreneurship, Europe, Turkey