INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI YOLUYLA BİR İNCELEME ÖRNEĞİ: ‘İNTİBAH’ VE ‘ANAHTAR’ ROMANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI
(A STUDY OF AN EXAMINATION THROUGH THE PSYCHANALITIC LITERATURE THEORY: A COMPARATIVE STUDY OF 'INTIBAH' AND 'KEY' )

Author : Başak ÖNER GÜNDÜZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3293-3298
    


Summary

Türk edebiyat tarihinin önemli ismi Namık Kemal’in ‘İntibah’ adlı eseri ve Japon edebiyatının ilk akla gelen isimlerinden Cuniçiro Tanizaki’nin ‘Anahtar’ adlı eseri psikanalitik bir yöntemle incelenmiş ve karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Psikanalitik verilerden yola çıkarak, okura hem farklı edebiyatları bir arada okuma örneği verilmek istenmiş hem de farklı kültürlerden de olsa, bireylerin birtakım yenilgilerinin ortak olduğu gösterilerek evrensel bir algı sunulması amaçlanmıştır.



Keywords
İd, İntibah, Tanizaki, Psikanalitik Edebiyat Kuramı.

Abstract

An important name of Turkish literary history Namık Kemal's work called 'İntibah' and Cuniçiro Tanizaki's 'Key', one of the first names of Japanese literature, were examined by psychoanalytic method and a comparative study was carried out. From psychoanalytic theories, it was aimed to give an example of reading together of different literatures, and it was aimed to present a universal perception by showing that some of the individuals of different cultures are common.



Keywords
Id, Intibah, Tanizaki, Psychoanalytic Literary Theory.