INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKULLARDA KULLANILAN EĞİTİM ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN İNCELENMESİ
(EDUCATIONAL TECHNOLOGIES USED IN SCHOOLS AND INVESTIGATION OF COMPUTER AIDED EDUCATION )

Author : Hamdusena TEL  ; Fedli ZAMAN, Şemsettin PEHLİVANOĞULLARI, Mekin YERLİKAYA & Ergin YAKUT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 80
Page : 194-201
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, okullardaki eğitim teknolojilerinin kapsamını incelemek, Türkiye’deki uygulamalarını detaylandırmaktır. Bu araştırmada yöntem olarak meta analiz kullanılmıştır. Öncelikle konu ile ilgili literatüre yer verilip literatürdeki çalışmalardan örnekler derlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda bilginin ve öğrenci sayısının hızla artması birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi zorunlu hale gelmiştir Söz konusu yeni teknolojik sistemlerden birisi de “en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı” olarak nitelendirilen bilgisayarlardır. Bilgisayar destekli eğitimin başarıyı artırmanın yanı sıra öğrencilerde üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini sağladığı, dolayısı ile öğrencilerin ezberden çok kavrayarak öğrendiği görülmüştür. Bu da öğrencinin öğrendiği bilgilerin kalıcı olmasını, derse olan ilgisinin daha fazla olmasını sağlamaktadır. Bilgisayar destekli eğitim; öğretmenlere öğrencileri eğitirken yardımcı olur, öğrencilere yeni materyalleri, konuları tanıtır, dersleri öğretir, yeni beceriler kazanmalarına izin verir, kazanılan becerileri test eder, bilgilerin tekrarını sağlar ve gerekli olduğunda yeniden hatırlatmayı sağlarKeywords
Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Öğretim

Abstract

This aim is to detail the scope of targeted educational technologies in Turkey. Meta-analysis was used as this method. The literature on the subject is included and compiled with examples from the literature on the subject. What will be done today is to get ready to reach the educational goals of the school students in order to receive training on reaching the educational goals of the school students. One of the new technologies in question is most admired as "the most effective human and guidance tool".  Very good learning of education from education due to very good education for education that can be considered at a basic level, as well as the increased success of computer-related education. This too may be available for purchase, providing more than what's going on with the lesson. While teaching computer education, it helps while raising, new training, taught, taught, new training, gained training, repetition, and training is aimedKeywords
Computer, Technology, Education, Instruction