INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

COVİD-19 DÖNEMİNDE RUSYA İŞGÜCÜ PİYASASINDA İSTİHDAMIN DURUMU
(EMPLOYMENT STATUS IN THE RUSSIA LABOR MARKET DURING THE COVID-19 PERIOD )

Author : Akif ABDULLAH    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3361-3368
    


Summary

COVID-19 pandemisinin yayılmasının neden olduğu ekonomik kriz, hükümetlerin çok sayıda projeler için ayırmış oldukları finansmanları askıya almalarına neden olmuştur. Bu durum ekonomide kısa ve uzun vadede ciddi, olumsuz sonuçlar doğurmuştur. İşgücü piyasasındaki değişiklikleri de yansıtan bu çalışma hükümetin almış olduğu önlemlerle ilgili bazı sonuçlar sunulmuştur. Araştırmada öncelikle pandemi döneminde kısıtlayıcı önlemlerin etkisi altında Rusya işgücü piyasasında ve istihdam durumunda meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Pandeminin ekonomide nüfusun istihdamının gelişiminin ve Rusya işgücü piyasasının özellikleri kapsamında istatistiki verilerle genel durum analiz edilmiştir.Keywords
Rusya, COVID-19, İşgücü Piyasası, İstihdam, İşgücü

Abstract

The economic crisis caused by the spread of the COVID-19 pandemic has caused governments to suspend funding for numerous projects. This situation had serious and negative consequences on the economy in the short and long term. This study, which also reflects the changes in the labor market, presents some results about the measures taken by the government.

In the research, first of all, the changes in the Russian labor market and employment status under the influence of restrictive measures during the pandemic period were examined. The general situation was analyzed with statistical data within the scope of the development of the employment of the population in the economy of the pandemic and the characteristics of the Russian labor marketKeywords
Russia, COVID-19, Labor Market, Employment, Labor Force