INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYALLEŞME VE KÜLTÜRLEME MERKEZİ OLARAK OKUL
(SCHOOL AS A CENTER FOR SOCIALIZATION AND CULTURIZATION )

Author : Abdulkadir KISAKAYA  & Mehmet ÖZBAŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3237-3243
    


Summary

Okul, bireyin kişilik ve karakter gelişimi için kritik bir öneme sahiptir. Genel olarak bireyin sosyalleşmesi okul öncesi dönemle başlamakla beraber ilk defa geniş bir topluluk içinde iletişim unsurlarını kullanması okul döneminde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bireyin sosyalleşme yolculuğunda ilk ve en önemli basamağının okul ortamı olduğu söylenilebilir. Kültürel değerlerin bireylere aktarılma süreci olan kültürleme ise okul ortamında belirgin bir şekilde yaşanmaktadır. Bireyin doğumdan ölüme kadar toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesi hususunda temel dengelerin oluşturulması kültürleme yoluyla oluşturulmaktadır. Sonuç olarak okul imkânları ve unsurları sosyalleşme ve kültürleme noktasında azımsanamayacak bir öneme sahiptir. Bu araştırma neticesinde okul ortamının bireyin sosyalleşme sürecinde ve kültürleme yoluyla değişim/dönüşüm yaşamasında etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Keywords
okul, sosyalleşme, kültürleme.

Abstract

The school has a critical importance for the personality and character development of the individual. In general, the socialization of the individual starts with the pre-school period, but for the first time, the use of communication elements in a large community is real during the school period! is attached. Therefore, it can be said that the first and most important step in the socialization journey of the individual is the school environment. Enculturation, which is the process of transferring cultural values ??to individuals, is clearly experienced in the school environment. Establishing the basic balances in terms of influencing and changing the individual from birth to death in accordance with the wishes and expectations of the society is formed through enculturation. As a result, school facilities and elements have considerable importance in terms of socialization and acculturation. As a result of this research, it is aimed to reveal the effect of the school environment on the individual's socialization process and change/transformation through acculturationKeywords
school, socialization, acculturation.