INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KOZMETİKTE KULLANILAN BAZI HAMMADDELER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
(SOME RAW MATERIALS USED IN COSMETICS AND THEIR ENVIRONMENTAL EFFECTS )

Author : Ömer GÜNGÖR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3331-3335
    


Summary

Kozmetik her geçen gün büyüyün bir sektördür. Günümüzde kadınlar kadar erkeklerde kozmetik ürünleri kullanmaktadır. Ayrıca tüm evlerde kozmetik sınıfına giren ürünler bulunmaktadır. Kozmetik ürünü denildiğinde genellikle makyaj ürünleri ve parfümler gelse de şampuanlar, deterjanlar, diş macunları gibi ürünlerde kozmetik sınıfına girmektedir. Kozmetikte kullanılan kimyasallar insan için zararsız olması gerekir. Bunun yanı sıra son zamanlarda yoğun kullanım ile birlikte çevresel etkileri de dikkat çekmeye başlamıştır. Kullanılan kimyasalların ve ambalajlarının doğaya karışması toprağı, denizleri, yer altı ve yer üstü sularını kirletmeleri çevresel bir sorun olmuştur. Bu çalışmada kozmetikte kullanılan bazı hammaddelerin, kozmetikte niçin kullanıldıkları ve çevresel etkileri araştırılmıştır.Keywords
Kozmetik hammadde, Kozmetik, Çevresel Etki

Abstract

Cosmetics is an industry that grows every day. Today, men use cosmetic products as much as women. In addition, there are products that fall into the cosmetic class in all households. Although make-up products and perfumes are usually mentioned when cosmetic products are mentioned, products such as shampoos, detergents, toothpaste are also classified as cosmetics. Chemicals used in cosmetics must be harmless to humans. In addition to this, environmental effects have started to attract attention with the intense use recently. It has been an environmental problem that the chemicals used and their packaging mix with nature and pollutes the soil, seas, underground and surface waters. In this study, some raw materials used in cosmetics, why they are used in cosmetics and their environmental effects were investigatedKeywords
Cosmetic raw material, Cosmetic, Environmental Impact