INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NEFRET SÖYLEMİ, DİJİTAL LİNÇ ve TWİTTER
(HATE SPEECH, DIGITAL LYNCH and TWITTER )

Author : Anıl Kaan UÇAR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 77
Page : 3110-3115
    


Summary

Sosyal medyada ötekiyi imleyen aşağılayıcı, kaba ve sert sözcükler nefret söyleminin ve dijital linç kültürünün yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle toplumsal infial yaratan olaylar ekseninde kamusal tartışmaların merkezi konumunda olan Twitter, nefret söylemi çerçevesinde dijital linç durumlarının yaşandığı bir mecra olarak dikkat çekmektedir. Nefret söylemi ve dijital linç; toplumsal duyarlılığa, diyaloğa ve empatiye zarar verirken toplumsal bir kutuplaşma da meydana getirmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın konusunu, yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlenen Berfin Özek’e yönelik Twitter’da yapılan paylaşımlar oluşturmaktadır. Bu paylaşımlar, nefret söylemi ve dijital linç bağlamında eleştirel söylem çözümlemesi ile incelenmektedir. Çalışmada öncelikle nefret söylemi ve dijital linç kavramları açıklanmaktadır. Ayrıca bu çerçevede sosyal medyanın kalabalıkların bilinçdışı fevri ve asabi tutumlarını güçlendirme ihtimalinin olduğuna işaret edilmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar, paylaşılan içeriklerin her an siber zorbalığa ve ötekileştirmeye dayalı dijital bir linçe zemin oluşturabileceğine ve bu tarz ifade biçimlerinin toplumsal empatiye zarar verdiğini ortaya koymaktadır.Keywords
Nefret Söylemi, Dijital Linç, Twitter

Abstract

Humiliating, rude, and harsh words that signify the other on social media pave the way for the spread of hate speech and digital lynching culture. Twitter, which is the center of public debates especially in the axis of social outrageous events, draws attention as a medium where digital lynching situations are experienced within the framework of hate speech. Hate speech and digital lynching; while harming social sensitivity, dialogue, and empathy, it also creates a social polarization. From this point of view, the subject of this research is the posts on Twitter about Berfin Özek, who married her ex-boyfriend Casim Ozan Çeltik, who threw acid on her face. These posts are analyzed with Critical Discourse Analysis in the context of hate speech and digital lynching. In the study, first of all, the concepts of hate speech and digital lynching are explained. In addition, in this context, it is pointed out that social media has the potential to strengthen the unconscious, impulsive and irritable attitudes of the crowd. The results obtained within the scope of the study reveal that the shared content can create a digital lynching based on cyberbullying and othering at any time and that such forms of expression harm social empathyKeywords
Hate Speech, Dıgıtal Lynch, Twitter