Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ULUSLARARASI BELGELERDE YEREL DEMOKRASİ VE KATILIM
(LOCAL DEMOCRACY AND PARTICIPATION IN INTERNATIONAL DOCUMENTS )

Yazar : Sevcan GÜLEÇ SOLAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 197-209
2317    1149


Özet

Yerel yönetim sistemlerinin oluşması tarihsel süreçte ve ülkelere göre farklılaşmasına rağmen uluslararası kuruluşlarca hazırlanan bildirge, şart, rapor gibi uluslararası metinler, yerel yönetimlerle ilgili evrensel bir takım değerler oluşturma amacını taşımaktadır. Küreselleşme sonucu meydana gelen ekonomik ve siyasal yeniden yapılanmalar da bu amaca hizmet etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada yerel demokrasi ve katılım kavramları, Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Tasarısı ve Yerel Gündem 21 belgesi üzerinden ele alınmaktadır. Ayrıca uluslararası bu metinler Türkiye’deki uygulamalar ve mevzuat açısından da incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Yerel Demokrasi, Katılım, Avrupa Kentsel Şartı,

Abstract

Despite the fact that the formation of local government systems differs according to historical process and countries, international documents such as declarations, conditions, reports prepared by international organizations have a tendency to create universal values related to local governments Economic and political restructuring, which is the result of globalization, is also serving this purpose too. In this context, the concept of local democracy and participation is addressed through the European Urban Charter, the European Local Autonomy Charter, the World Local Autonomy Charter draft and the Local Agenda 21 document. International texts are also examined in terms of applications and legislation in Turkey.Keywords
Local Democracy, Participation, European Urban Charter

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri