INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERKEK ÇOCUKLARDA YAPILAN SÜNNET VE HASTA HAKLARI BOYUTUNUN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SUNNET AND PATIENT RIGHTS DENIED IN MALE CHILDREN )

Author : Halil ŞENGÜL  & Arzu BULUT  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 10-15
1213    1285


Summary

Birçok kültürde değişik nedenlerle erkek çocuklara sünnet dediğimiz sünnet derisinin uç kısmının cerrahi olarak çıkarılma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem her ne kadar cerrahi komplikasyonlar açısından çok fazla risk barındırmıyor olsa bile psikolojik açıdan özellikle işlemin yapılma yaşı ile de bağlantılı olarak birçok bozukluğa yol açabilmektedir. Kimi zaman gelenekler ve adetlerin sürdürülmesi amacıyla, kimi zaman da mensubu olunan inanç sisteminin gerekliliğini yerine getirmek üzere yapılan bu işlem dünyada azımsanmayacak kadar sık yapılmaktadır. WHO (World Health Organization) dünya genelindeki her üç erkekten birinin sünnetli olduğunu bildirmiştir. Bu kadar yaygın olarak uygulanmasına rağmen çok fazla sorgulanmadan artık alışkanlık haline gelmiş olan bu sünnet işleminin sosyolojik ve psikolojik yönlerinin bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılması gerekmektedir.Keywords
Sünnet, psikoloji, cerrahi

Abstract

In many cultures, surgical removal of the distal part of the circumcision skin, which we refer to as circumcision for male children, is performed for various reasons. Although this procedure does not involve too much risk for surgical complications, it can lead to many disorders, especially in relation to the psychological age of the procedure. Sometimes it is done frequently enough to keep traditions and customs, sometimes done in order to fulfill the necessity of belief system, which is sometimes a member. The World Health Organization (WHO) has reported that one out of every three men worldwide is circumcised. Despite such widespread application, the sociological and psychological aspects of this process of circumcision, which has become a habit now without much questioning, need to be revealed through scientific researches.Keywords
Circumcision, psychology, surgery