INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

RESİM SANATINDA ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ VE DİONYSOS
(ANCIENT GREEK MYTHOLOGY AND DIONYSOS IN ART OF PAINTING )

Author : Gülcan BAŞAR  ; Erol Murat YILDIZ & Elif BAŞAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 78
Page : 3348-3360
    


Summary

Antik Yunan Mitolojisinde Dionysos; asma yaprakları, çam ağaçları, sarmaşıklar gibi doğada bulunan bitkiler ve insan yaşamına dokunan tüm nesnelerle ilişkilendirilen, şarap tanrısı olarak da adlandırılan, Olympos’un 12 tanrısından biridir. Zeus ve Semele’nin oğludur. Yunan ve Roma Kültüründe yer alan en etkin, sosyal tanrıdır. Bu çalışmada Dionysos kültünün Yunan ve Roma mitolojilerindeki yeri, yaradılış efsaneleri, doğum hikâyeleri, Oliympos’taki tanrılar arasındaki ilişkiler, Dionysos’un askeri seferleri, seyahatleri, bağ bozumu şenlikleri, festivalleri sanat tarihi içerisinde yer alan belli başlı eserlerde tasvir edildiği halleri ve yaşam sahneleri tespit edilerek aktarılmıştır. Bu çalışma ile tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanan söylencelerin insanlık ve sanat tarihine olan yansımaları ortaya koyulmaktadır. Bu amaçla ilk bölümde Antik Yunan Mitolojisinde Yaratılış, ikinci bölümde: Dionysos Doğumu ve Yaşantısı, üçüncü bölümde: Dionysos Kültü, dördüncü bölümde ise Kent Dionysia (Büyük Dionysia), Laneea, Anthesteria, Küçük Dionysia (Kır Dionysia) aktarılmıştır. Konu bütünlüğüne uygun olarak resimler metin içinde sıralanmış ve yorumlanmıştır.Keywords
Antik Yunan Mitolojisi, Dionysos, Dionysos Kültü

Abstract

Dionysus is one of twelve gods of Olympus who was also named ‘the god of wines’ and was related with all objects of daily human life including but not limited to grape leaves, pine trees and ivies in ancient Greece. He is the son of Zeus and Semele who is the most social and inspiring god in antient Greek and Roman culture. The following subjects were studied in this article: Dionysus’ place in antient Greek and Roman mythology as a cult, his creation (birth) myth, his relations with other gods in Olympos, his conquering trips, his travels, and wineyard vintage stories. These were presented as they were told in basic mythical stories by explaining the environment in the old real life stories. With this study, the effects of the mythical stories on humanity and art history from ancient times to current day also has been given. To complete this task, the creation in antient Greek mythology was presented in the first part; the birth and life of Dinosysus was given in the second part; the Dinosysus cult was conderred in the third part; and, Kent Dynosia (the Great Dynosia), Laneea, Anhesteria, and Country Dynosia (the Little Dynosia) was reported in the fourth and final part. Related pictures were presented and explained in the article in association with each subject.Keywords
Ancient Greek Mythology,Dionysos, Dionyos Cult