INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ANTECEDENTS OF ONLINE PURCHASING BEHAVIOR FOR PRODUCTS MARKETING IN CONTEMPORARY WORLD: AN INTEGRATED APPROACH WITHDEEP LEARNING, MACHINE LEARNING AND DATA MINING
(ÇAĞDAŞ DÜNYADA ÜRÜN PAZARLAMASI İÇİN ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA DAVRANIŞININ ÖNCÜLLERİ: DERİN ÖĞRENME, MAKİNE ÖĞRENİMİ VE VERİ MADENCİLİĞİ İLE ENTEGRE BİR YAKLAŞIM )

Author : Özerk YAVUZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 81
Page : 490-498
    


Summary

Son yıllarda bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, ödeme sistemleri, birçok coğrafya ve bölgede uygulanan yapısal reformlar sonucunda yeni perakende ve ticaret anlayışları evrilerek hayatımıza girmiştir. Günümüzde birçok tüketici online ticaret ve perakende seçeneklerini tercih ederken, bazıları da yine popülerliği ve sağladığı farklı avantajlar nedeniyle çevrimiçi kanallara geçmeyi düşünüyor. Öte yandan geleneksel satış kanallarını kullanan tüketici sayısı önemini korumaktadır. Bu araştırmada, tüketici davranış türlerinden biri olarak konvansiyonel çevrimiçi satın alma davranışının bazı özellikleri ve öncülleri, veri madenciliğinin derin öğrenme, denetimli ve denetimsiz makine öğrenmesi biçimleri yardımıyla analiz edilmiştir. Algoritmaların performans değerlendirmeleri analiz edilmiş, keşfedilen kestirimsel bilgiler paylaşılmıştırKeywords
Online Marketing

Abstract

In the last decade as a result of the developments in Information systems and information technologies, payment systems, structural reforms implemented in several geographies and regions, new retail and commerce approaches evolved and entered into our lives. Today many consumers prefer online commerce and retail options, whereas some think on switching to online channels because of its popularity and distinct advantages it provides. On the other hand number of consumers using traditional sales channels remains important. In this research some of the characteristics and antecedents of online purchasing behavior, which is known to be one of the consumer behavior types, analyzed with the help of deep learning, supervised and unsupervised machine learning forms of data mining. Some predictive rules discovered as part of the analysis process with the performance evaulations of the algorithms shared and discussed.Keywords
Service Marketing