INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR OYUN VE ÖĞRENME LABORATUVARI OLARAK ŞEHİR: YENİ BİR OYUN BİÇİMİ OLARAK KATILIMCI TASARIM
(CITY AS A PLAY AND LEARNING LAB: PARTICIPATORY DESIGN AS A NEW PLAY FORM )

Author : Sabiha SEVGİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 80
Page : 158-168
    


Summary

Çağımızda tasarımcılar, mimarlar oyun pratiklerinin ve katılımcı tasarım anlayışının doğasında bulunan geniş fırsatları tam olarak keşfedememiştir. Bu keşfi, hem kendi yaratıcılık kapasitelerini genişletmek ve büyütmek için bir araç olarak hem de tanımlanmış öğrenme deneyimi ve mimarlık eğitimine bir eleştiri olarak gerçekleştirmek gerekmektedir. “Bir Oyun ve Öğrenme Laboratuvarı Olarak Şehir: Yeni Bir Oyun Biçimi Olarak Katılımcı Tasarım” başlıklı araştırma, mimari pedagojiyi oyun tarafından yönlendirilen bir biçimde ele almaktadır. Araştırma, oyunu güçlü bir metodoloji olarak yorumlayarak, yeni, anlamlı ve yaratıcı oyun stratejilerini uygulama isteğiyle katılımcı tasarım pratikleri ekseninde çocukları da oyun üretim sürecine dahil etmektedir. Bu araştırma, mimarlığın oyunu yeniden tasavvur edebilmesi için yeni bir oyun biçimi olarak katılımcı tasarım pratiklerini, sürecini ve çıktılarını bir araç olarak konumlandırmaktadır. Araştırmada, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çocuklarla işbirliği içinde yapılan bir oyun egzersizi ekseninde, farklı tasarım metodolojileri test edilmiştir. Tasarım öğrencileri ve çocuklarla farklı zaman dilimlerinde yürütülen oyun egzersizi oturumları, çocukları şehirde oyun üretiminin ve tasarım yaklaşımının farklı aşamalarına dâhil etmektedir. Bu süreçte de çeşitli mimari okuma ve ifade biçimlerine yer verilmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Oynanabilir şehir, yeni oyun biçimleri, katılımcı tasarım, çocuk katılımı.

Abstract

In our age, designers and architects have not explored the wide opportunities of play practices and participatory design. Designers need to realize this discovery both as a tool to expand and grow their creative capacities and as a critique of the defined learning experience and architectural education. This research titled “City as a Play and Learning Lab: Participatory Design as a New Form of Play” deals with architectural pedagogy in a play-driven way. By assuming the play as a strong methodology, the research includes children in the play production process on the axis of participatory design practices with the desire to implement new, meaningful, and creative play strategies. This research takes participatory design practices, processes, and outputs as a tool for the new form of play so that architecture can re-imagine the play. In the research, different design methodologies were tested on the axis of a play exercise carried out in cooperation with children in the Nilüfer district of Bursa. Play exercise sessions held with design students and children in different periods involve children in different stages of play production and design approach in the city. In this process, various forms of architectural reading and expression are includedKeywords
Keywords: Playable city, new play practices, participatory design, child participation.