INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ELEŞTİREL TEORİ BAĞLAMINDA ALIŞVERİŞ SİTELERİ, YEMEK SİPARİŞ SİTELERİ VE ENERJİ İÇECEKLERİ REKLAMLARINA BAKIŞ
(OVERVIEW OF SHOPPING SITES, FOOD ORDER SITES AND ENERGY DRINK ADVERTISEMENTS IN THE CONTEXT OF CRITICAL THEORY )

Author : Mehmet TURA  MEHMET MERT TUNÇMAN ORCİD NO: 0000-0003-3870-775X  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Özellikle Covid -19 pandemisinin de getirdiği etkiler ile dijital kanallardan yapılan alışverişler 2019’dan beri sürekli artmaktadır. Pazarlama yöneticileri ve reklamcılar çok etkili olacak şekilde en moda kıyafetleri, en son teknoloji ürünlerini, en yeni makyaj malzemelerini ve en yeni diğer ürünleri tüketicilere satma çabalarına girmekte ve bu girişimler büyük oranda başarılı olmuş gibi gözükmektedir. Tüketiciler, her mecrada karşılarına çıkan ticari mesajların dayanılmaz güdüleriyle gerçekte ihtiyaç duymadıkları ürünleri çeşitli psikolojik etkilerle satın almaktadırlar. Kasım ayı yaklaştıkça Black Friday (Kara Cuma) indirimleri nedeniyle, özellikle A.B.D. başta olmak üzere dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmakta, küresel çapta milyarlarca dolarlık ticaret hacmi yakalanmakta ve ülkemizde de ‘Süper Cuma’, ‘Efsane Cuma’, ‘Şahane Cuma’ gibi isimlerle ekonomiyi canlandırmak için tüketiciyi alışverişe yönlendiren çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kuruluş olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , son zamanlarda izleyicilerden gelen yoğun şikayetler neticesinde bir saatlik yayının yüzde yirmisi kadar yani 12 dakika reklam yayını yapabileceği konusunda hatırlatmalarda bulundu. Ülkemizde öyle reklam kuşakları var ki bu kuşaklarda sadece alışveriş siteleri ve online yemek sitelerinin reklamları verilmekte başka bir sektöre ait reklamlara yer verilmemektedir. Bu bıktırıcı reklamlar izleyiciye o kadar çok izletilmekte ki artık tüketicinin bilinçaltında ister istemez yer etmeye başlamaktadır.

Keywords
Eleştirel Teori, Pazarlamama, Kitle Kültürü, Sanal Su

Abstract
Especially with the effects of the Covid -19 pandemic, shopping made through digital channels has been increasing continuously since 2019. Marketing managers and advertisers have been trying to sell consumers the most fashionable clothes, cutting-edge technology, latest make-up and other new products very effectively, and these attempts seem to have been largely successful. Consumers, with the irresistible motives of the commercial messages they encounter in every medium, buy the products they do not really need with various psychological effects. Due to Black Friday sales as November approaches, especially in the U.S. Long queues form in front of the shops, especially in front of the shops, a global trade volume of billions of dollars is captured, and in our country, studies are carried out to stimulate the economy with names such as 'Super Friday', 'Legend Friday' and 'Awesome Friday' that lead consumers to shopping. Radio and Television Supreme Council (RTÜK), which is the organization that oversees the broadcasts of all radio and television broadcasts operating in Turkey, reminded that it can broadcast commercials for 20 percent of an hour's broadcast, ie 12 minutes, as a result of intense complaints from the audience. In our country, there are such advertising zones that only shopping sites and online food sites are advertised in these zones, and advertisements belonging to another sector are not included. These tedious advertisements are watched by the audience so much that they inevitably begin to take place in the subconscious of the consumer.

Keywords
Critical Theory, Non-Marketing, Mass Culture, Virtual Water