INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL MEDYANIN VE YEMEN'DEKİ SİYASİ OLAYLARIN TÜRKİYE'DE YAŞAYAN YEMENLİLERİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA AND POLITICAL EVENTS IN YEMEN ON YEMEN IS LIVING IN TURKEY )

Author : Mohammed Arfan SALEM BA YASHOT    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 645-651
    


Summary

Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan Yemenlilerin siyasi katılımını arttırmada sosyal medyanın oynadığı rolün boyutunu, sosyal medyayı kullanmalarının nedenleri ve Türkiye'de yaşayan Yemenlilerin Yemen'de gerçekleşen siyasi harekete katılımının boyutunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan rastgele bir Yemenli örneklemi üzerinde bir anket formu kullanarak fenomenin özelliklerini ve boyutlarını tanımlamaya çalışan tanımlayıcı araştırma kapsamına girmektedir. Araştırma, birtakım sonuçlara ulaşmıştır: Bunlardan en önemlisi, Türkiye’de bulunan Yemenlilerin yüzde %67.48’i Yemen’de siyasi olan biten meseleleri sosyal medya sayfalarından takip etmektedir. Türkiye’de bulunan Yemenlilerin yüzde %61.93’ü Yemen’deki ünlü, siyasetçi ve medyacıları takip ederek Yemen’deki meselelerin yanı sıra insani durumlardan da haberdar olmaktadır. Türkiye’de bulunan Yemenlilerin  %72.06’sı sosyal medya sayfalarının Yemen siyasetinde yeni ünlüleri yarattığına inanıyor. Yemen'deki siyasi olayların sosyal medya aracılığıyla takip yüzdesine gelince, ruh halindeki değişim eğilimi ister neşe ister üzüntü olsun, katılımcılarının ruh halini %74,35 oranında etkilemektedir, ayrıca WhatsApp uygulamasının Yemen'deki siyasi meseleleri araştırma örneklemini bilgilendirmenin ilk yolu olduğu %77,29 oranı ile gösterilmektedirKeywords
Siyasi Katılım, Türkiye'de Yaşayan Yemenliler, Sosyal Medya

Abstract

The aim of this research is to identify the size of the role that social media plays in increasing the political participation of Yemenis living in Turkey, the motives for their use of social media sites, and the extent of the participation of Yemenis living in Turkey in the political movement taking place in Yemen, and this research falls within the descriptive research that seeks To describe the characteristics and dimensions of the phenomenon by using a questionnaire form on a random sample of Yemenis living in Turkey. The research has reached a set of results, the most important of which are the following: The research sample follows specific pages with a rate of 67.48% in its interaction with political issues in Yemen, followed by a follow-up of celebrities, politicians or media professionals with a percentage of 61.93% as a form of interaction that contributed to the briefing of the sample Researching political issues in Yemen.  The results indicated that the research sample believes that social media has created new celebrities in the political field by 72.06%, while the rate of follow-up of political events in Yemen through social media affects by 74.35% the mood of the research sample, whether the trend of change in mood is joy or sadness.  The results indicated that the WhatsApp application is the first way to inform the research sample of political issues in Yemen, with a percentage of 77.29%.Keywords
Political participation, Yemenis living in Turkey, social media