INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÜNEŞ’İN GELİŞ AÇISININ VE GÜNDÜZ SÜRESİNİN TRİGONOMETRİK HESABI
(THE TRIGONOMETRIC CALCULATION OF THE SUN'S ANGLE OF INCIDENCE AND DAYTIME )

Author : Ertuğ DURUKAN  Mehmet ÇÖZELİ; Yasin YAŞAR; Mehmet Necip TAŞDEMİR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 81
Page : 344-354
    


Summary

Bu çalışmada; ekinoksların matematiksel yöntemlerle hesaplanması, yaz gündönümü ve kış gündönümü sırasında güneş zamanı ve gerçek zaman arasındaki değerlerin karşılaştırılması, yaz gündönümü ve kış gündönümünde gözlemlenen enlemlere göre günün gece-gündüz saatlerinin hesaplanması ve güneşin gün doğumunda ve gün batımında atmosferle oluşan sapma açısı araştırılmıştır. Çalışma, alan araştırmasında elde edilen veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Yaz gün dönümünde kuzey enlemlerinden 30, 40, 50, 60 derecelik güneş ışınları açısı ve Ekvator’a gelen açılar açıklanmıştır. İlkbahar ve Sonbahar Ekinoksunda, Güneş ışınları doğrudan Ekvatorda olduğundan 0° olarak alınmıştır. Farklı enlemlerde güneşin durumu matematiksel formüllerden üçgen benzerliği ve Trigonometri kullanılarak hesaplanmıştır. Gece de geçen süre hesaplanmış 24 saatten çıkarılarak gündüz süresi bulunmuştur. Elde edilen bulgular ile; Gerçek güneş zamanı teorik değerden biraz daha fazladır ve Kuzey Kutup Dairesi'ne ne kadar yakın olursa, fark o kadar büyüktür. Güneş ışığını hesaplamak için trigonometrik fonksiyon kullanılabilir. Güneş ışığının gerçek değeri teorik değerden biraz daha büyük olmasının nedeni atmosferik kırılmadır. Atmosferin kırılma açısı farkı 34,008dir. Günbatımında, güneşin şekli, atmosferik kırılma nedeniyle eliptik hale gelir. Sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords
Ekinoks, Güneşin Işınlarının Kırılma Açısı, Gece Gündüz Farkı

Abstract

In this study; Mathematical calculation of equinoxes, comparison of the values between solar time and real time during the summer solstice and winter solstice, calculation of day and night hours of the day according to the latitudes observed at summer solstice and winter solstice, and the declination angle of the sun with the atmosphere at sunrise and sunset were investigated.

The study was prepared by using the data obtained from the field research. At the summer solstice, 30, 40, 50, 60 degrees sun rays angle from northern latitudes and angles to the equator are explained. At the Spring and Autumn Equinox, the Sun's rays are taken as 0° as they are directed at the Equator. The state of the sun at different latitudes was calculated using mathematical formulas like triangle analogy and Trigonometry. The time spent at night was subtracted from the calculated 24 hours and the day time was found.

With the findings below mentioned results have been reached.

Actual solar time is slightly more than the theoretical value, and the closer to the Arctic Circle, the greater the difference.

Trigonometric function can be used to calculate sunlight. Atmospheric refraction is the reason why the true value of sunlight is slightly larger than the theoretical value. The difference in the angle of refraction of the atmosphere is 34,008.

At sunset, the shape of the sun becomes elliptical due to atmospheric refractionKeywords
Equinox, Refraction Angle of Sun's Rays, Day and Night Difference