INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE TASARIM İMALAT ENTEGRASYONU KAPSAMINDA REKABET AVANTAJLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE GENELİ METAL MUTFAK EŞYASI İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
(CAPTURING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES:DESIGN–MANUFACTURING INTEGRATION AS A COMPLEMENTARY ASSET: A CASE STUDY ON METAL KITCHEN EQUIPMENTS MANUFACTURING ENTERPRISES IN TURKEY )

Author : Alaaddin KOSKA    
Type :
Printing Year : 2014
Number : 1
Page : 40-55
2703    1847


Summary

İleri İmalat Teknolojileri(AMT) uygulandıkları işletmelere rekabet avantajları sağlar. Tasarım-İmalat Entegrasyonu(DMI) kapsamında sağladığı faydalar organize bir çalışmanın sonucudur. DMI kapsamında AMT’lerin tamamı sürece dahil olmaktadır. DMI çerçevesinde AMT kullanımından optimize faydanın sağlanabilmesi için gerekli değişimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma metal mutfak eşyası imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri kapsamakta ve amacı Türkiye geneli metal mutfak eşyası imalat işletmelerindeki kullanılan ileri imalat teknolojilerini ortaya koymak, DMI ve AMT kullanımının rekabet avantajlarına etkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla ilk olarak AMT, DMI gibi konularda teorik bilgilere yer verilmiştir. Teorik bilgiler ışığında hazırlanan bir anket Türkiye genelinde faaliyet göstermekte olan metal mutfak eşyası imalatı yapan TOBB veri tabanına kayıtlı olanlardan rastgele seçim metodu ile belirlenmiş işletmelere uygulanmış ve anket uygulanmadan anketin ön testi yapılmıştır. Geri dönüş oranlarının yüksek olması için işletmelerle bizzat görüşme yoluna gidilmiştir. Anketin uygulanmasından sonra elde edilen veriler analiz edilerek sonuçlar elde edilmiştirKeywords
İleri İmalat Teknolojileri, Tasarım-İmalat Entegrasyonu, AMT, DMI, Rekabet

Abstract

Advanced Manufacturing Technologies(AMT) provide competetive advantages to business enterprises.Capturing the Design and Manufacturing Integration(DMI) benefits are the result of through organizational work.Capturing on DMI all AMTs including in process.There is need to do necessary changes to acquire the optimize benefits that can be obtained by acquisition of AMTs on capturing DMI.This study covers kitchen equipments manufacturer which perform in metal sector and the purpose is to obtain of the competitive advantages condition of Advanced Manufacturing Technology(AMT) with Design Manufacturing Integration in Turkey.With this aim a detailed literature review is included. By envolving the data acquired from the the literature a randomly selected sample is identified with the aim of applying a questionnaire on kitchen equipment manufacturing companies from metal industry which are member of TOBB.Also a pre-test is applied before performing the questionnaire. In order to acquire a high return ratio interviews are performed face to face with the enterprises. Data is analyzed after application of the questionnaire and results are obtained.Keywords
Advanced Manufacturing Technologies, Design Manufacturing Integration, AMT, DMI, Competitive