INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CONFUCIANISM AND CHINESE NATIONALISM
(KONFÜÇYÜSÇÜLÜK VE ÇİN MİLLİYETÇİLİĞİ )

Author : Hüseyin Selim KOCABIYIK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 690-697
    


Summary

Bu araştırmada Konfüçyüsçülüğün Çin Milliyetçiliği bağlamında çağdaş anlamda yeniden ortaya çıkışı ele alınacaktır. Bu çalışmada vurgulanacak en temel husus Konfüçyüsçülüğün Çin kültürüyle özdeşleştirilebilen en önemli ideolojilerden biri olduğu ve Konfüçyüsçülüğün Çin Kültüründen asla ayrı tutulamayacağıdır. Kuramsal çerçeve olarak Konfüçyüsçülük hakkında temel bilgi vermek amacıyla Konfüçyüsçülüğün ne olduğundan ve bu ideolojinin tarihinden de kısaca bahsedilecektir. Konfüçyüsçülüğün tarihinden bahsedilmesindeki en temel sebep yıllar içinde değişik bilginler tarafından Konfüçyüsçülüğün nasıl geliştirildiğini açıklamaktır. Bu çalışmanın yöntemi doküman incelemesidir. Çin kültüründe çok önemli bir yere sahip olan, Çince adı Lunyu biçiminde olan meşhur kitaptan da söz edilecektir. Bu kitap Konfüçyüs’ün özlü sözlerinden oluşmaktadır. Ancak kitap, Konfüçyüs öldükten sonra onun öğrencileri tarafından derlenmiştir. Konfüçyüs’ü tam anlamıyla kavramak açısından Lunyu adlı kitap mutlaka dikkatli bir biçimde incelenmelidir. Araştırmada Konfüçyüs’ün Lunyu adlı kitapta yer alan bazı sözleri açıklanacaktır. Bunlara ek olarak çalışmada Çin Devletinin, Konfüçyüsçülüğü topluma nasıl empoze ettiği de tartışılacaktır. Ayrıca bu bağlamda Çin Devletinin siyaset ve eğitimle ilgili çeşitli sorunları çözmek için de Konfüçyüsçülüğü kullandığı izah edilecektir. Çin Devleti ayrıca Çin toplumuna huzuru getirmek için de Konfüçyüsçülükten bir hayli fazla yararlanmıştır. Araştırmada bu husus da detaylı bir biçimde ele alınacaktır. Bu araştırma, Konfüçyüsçülüğü tam olarak kavramak ve bu ideolojinin Çin milliyetçiliği ve toplumu üzerindeki etkilerini anlamak açısından hayati önem arz etmektedir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen en temel bulgu ise Konfüçyüsçülüğün Çin Milliyetçiliğinin bir parçası olduğudurKeywords
Konfüçyüsçülük Çin Kültürü

Abstract

This study will discuss the contemporary resurgence of Confucianism in terms of Chinese nationalism. The study will emphasize the fact that Confucianism is one of the most important ideologies that can be linked with Chinese culture, and that Confucianism can never be separated from Chinese culture. The theoretical framework what Confucianism and the history of Confucianism will be briefly explained in order to give the background knowledge of Confucianism. The methodology of this study is document analysis. Statements of Confucius in the book called Lunyu which is compiled by the disciples of Confucius after he died will be elucidated. This is a very famous book that includes many sayings of Confucius in Chinese culture. The book Lunyu should be studiously analyzed in order to fully comprehend the teachings of Confucius. Moreover, how the Chinese government imposes Confucianism on its people will also be discussed. The fact that the Chinese government used Confucianism in order to mitigate multifarious issues in politics and education will also be discussed. Apart from these issues, the fact that the Chinese government availed of Confucianism in order to bring harmony to the society will also be emphasized. This study is crucial in terms of understanding Confucianism and the roles that it played in Chinese Nationalism and society. The fundamental finding which is obtained in the conclusion of this study is the fact that Confucianism is part of Chinese NationalismKeywords
Confucianism Chinese Culture