INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

102 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN YARDIMLARIN TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE AIDS PROVİDED BY THE ILO CONVENTIONS NO:102 ON THE TURKISH SOCIAL SECURITY SYSTEM )

Author : Mehmet BAYKARA    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 1025-1031
    


Summary

Çalışmada 102 Sayılı ILO sözleşmesiyle sağlanan yardımlar incelenerek bu yardımların sosyal güvenlik mevzuatına yansımaları ve sosyal güvenlik sistemine etkisi değerlendirilecektir. Sözleşmede; gelişmekte olan ve ekonomik yeterliliği bulunmayan ülkelerin 102 sayılı sözleşmeyi onaylamaları için bazı istisnalar getirilmiş, sözleşmede belirtilen yardımların tümünün kabul edilmesine gerek olmadığı ve bazılarının da belli şartlarda kabul edilebileceği şeklinde kolaylaştırıcı muafiyetler getirilmiştir. İçerdiği şartlar üye ülkelere zorunluluk getirmekle birlikte 102 sayılı Sözleşmenin adında da yer aldığı gibi hükümler asgari normlar olarak değerlendirilmesi gerekirken, bazı ülke mevzuatlarında azami sağlanan haklar olarak uygulandığı da görülmektedir.Keywords
sosyal güvenlik, ILO, Sosyal Riskler,Sosyal Yardımlar

Abstract

In the study, the reflections of the ILO conventions on the social security legislation will be discussed and  evaluated in terms of their impact on the social security system. In convention; A flexible method has been followed for developing and poor countries to accept the contract, and exemptions have been introduced that some insurance branches may be accepted later or benefit from temporary exceptions for some provisions related to insurance branches. While the provisions it contains impose obligations on the member states, as in the name of the Convention No. 102, the provisions should be considered as minimum norms, but it is seen that they are applied as the maximum rights provided in the country's legislationKeywords
Social Security, ILO, Conventions, Social Risks and Benefits