INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DENİZ YOLUYLA EŞYA TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK
(THE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHOD IN DISPUTES ARISING FROM GOODS TRANSPORTATION BY SEA )

Author : Büşra KAZMAZ TEPE    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 82
Page : 730-739
    


Summary

Deniz taşımacılığından doğan ticari uyuşmazlıklarda karmaşık, uzun ve maliyetli yargılama prosedürleri ile uygulanacak hukukun tespitindeki zorluklar, uyuşmazlık çözümünde yargılamaya alternatif yöntemlerin geliştirilmesine hizmet etmiştir. Devlet yargısına alternatif olarak ortaya çıkan tahkim yargılaması, denizcilik sektöründe hakem ücretlerindeki artış ile birlikte eski cazibesini kaybetmeye başlamıştır. Bu konuda denizcilik birliklerinin düzenlemelerine bakıldığında daha kolay, hızlı, ucuz ve iradi olan arabuluculuk yönteminin öncelikle denenmesi; bu yöntemden sonuç alınamadığı takdirde tahkim yargılamasına gidilmesinin önerildiği görülmüştür. Türkiye’de ise deniz taşımacılığından doğan ticari uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu dava şartı arabuluculuk kapsamına girmekte; dava açmak isteyen taraflar zorunlu olarak arabuluculuk sürecine yönlendirilmektedir. Çalışmada dava şartı arabuluculuk, bu tür uyuşmazlıklar özelinde değerlendirilmiş; Türkiye’nin denizcilik uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin uyuşmazlık çözüm merkezi ihtiyacına dikkat çekilmiştir.Keywords
Deniz hukuku, deniz ticareti, arabuluculuk klozu, arabuluculuk kuralları, deniz tahkim merkezleri.

Abstract

Alternative methods to litigation in dispute resolution have emerged due to difficulties in determining the applicable law, and complex, lengthy, and costly judicial procedures in commercial disputes arising from maritime transport. Arbitration proceedings in maritime disputes, which emerged as an alternative to state jurisdiction, have begun to lose their old charm by the reason of the increase in arbitrator fees. Maritime associations suggest that the mediation method which is easier, faster, cheaper, and voluntary be tried first; if this method does not yield results, arbitration is to be tried. In Turkey, the vast majority of commercial disputes arising from maritime transport fall within the scope of mediation as a cause of action. In this case, the party who wants to file a lawsuit is necessarily directed to the mediation process. In the study, mediation as a cause of action has been evaluated specifically for such disputes. In addition, attention is drawn to the need for a dispute resolution center for the resolution of maritime disputes for TurkeyKeywords
Maritime law, maritime commerce, mediation clause, mediation rules, maritime arbitration centers.