INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAVAŞLARIN AYRILMAZ PARÇASI: MUTFAK CEPHESİ VE GIDA PROPAGANDASI
(INDEPENDENT PART OF WARS: THE CUISINE FRONT AND FOOD PROPAGANDA )

Author : Dorukan BOYACI    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1215-1223
    


Summary

Gıda politikaları ve propagandaları savaşlarda ülkelerin kullandıkları yöntemlerdendir.  Tüm propaganda edilen ve politik arenada uygulanmak istenilen kitleleri adım adım savaşa hazırlamaktır. Savaşı normalleştirmenin ve kazanmanın yolları poster, afişlerin sokaklarda, duvarlarda sunulması ve hükümetlerin uygulamak istediği politikaları halk kitlelerine benimsetme çalışmasıdır. Çünkü hükümetler kitleleri arkalarına almadan böyle bir büyük savaşı kazanabileceklerini düşünmemektedir. Dolayısıyla, gıda propagandaları ve politikaları önemli yöntemler olmaktadır. Bu yöntemler sayesinde cephede yaşanan askeri savaş, evlere, mutfaklara taşınarak adeta birer mutfak cephesini oluşturarak savaşın bir cephesini oluşturur. Bu çalışmanın amacı birinci ve ikinci dünya savaşları sırasında yapılan gıda politika ve propagandalarını göstermektir. Aynı zamanda bu savaşlar sırasında gıda temelli politika ve propagandaları da ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Çalışma literatür taraması yöntemi ile yapılmıştır ve tarihsel belgeler incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ise gıda politikalarının savaşı hangi açıdan yönlendirdiği tespit edilmiş ve gıda propagandalarının kitleler nezdinde önemi vurgulanmıştır.Keywords
Gıda propagandası, Gıda politikası, Dünya Savaşı, Topyekûn savaş

Abstract

In battles, food systems and propaganda were two applications that can be used. Its target audiences were step-by-step warfare and politics, which cannot be employed in the arena covered by the complete propaganda. The efforts of posters on the streets and on the walls to be embraced by the masses of people who are the objective of education and governments are the approaches to normalize and win the fight. Because governments do not believe they can construct such a massive system behind the people. As a result, food propaganda and practices must continue. Military wars, like furniture for households and kitchens, establish a kitchen front on this front. The goal of this lecture is to conduct food policing. The aim of this speech is to carry out food policy and propaganda relating to World Wars I and II. Simultaneously, it attempts to eliminate food-based and propaganda-based wars. The study was carried out using the literature technique, and the results are reliable. What was taken into account?Keywords
Food propaganda, Food policies, World War, Total War