INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TURİZMDE MOTİVASYON STRATEJİLERİ
(MOTIVATION STRATEGIES IN TOURISM )

Author : Cüneyt MENGÜ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 15
Page : 1987-1999
1329    1839


Summary

Turizm araştırmacılarının sürekli olarak cevap aradıkları en temel sorulardan bir tanesi, insanların neden tatile çıktıkları konusunun anlaşılmasıdır. Basit gibi görünen bu soruda aslında, insanların farklı davranış biçimlerine göre motive edilmeleri çok uzun zamandır turizm araştırmacılarını ve akademisyenleri meşgul etmektedir. Bunun altında yatan gerçek sosyo-psikoloji gerçeğidir. İlk aşama insanların seyahat etme ihtiyacıdır ve bu konuda seçim bireyin kişiliğiyle ilgilidir. Seyahat etme konusunda bireyler birçok etki altında kaldıklarından nadiren serbestçe karar verebilmektedirler. Bireylerin her konuda olduğu gibi seçim yapabilmeleri için fırsatların ve sınırlamaların ortak olarak etkileşimi gerekir. İnsanların seyahat etme arzularını tatmin etme konusunda onları motive eden birçok etken bulunmaktadır. Bu çalışmada turizm, turist ve personel motivasyonunun rolü ve önemi, tüketici motivasyonundaki teoriler ve modelleri, motivasyona etki eden faktörlerin ayırt edici özellikler incelenmiştir.Keywords
Turist Motivasyonu, Motivasyon teorileri, Personel Motivasyonu.

Abstract

One of the most basic questions is that tourism researchers are constantly looking for is to understand why people are having a holiday. This seemingly simple question of the motivation of humans to behave differently is taking long time and keeping busy of tourism researchers and academics. The reality which is underlying in this subject is social psychology. The first stage is the need for humans to travel and in this regard the choice is regarded of the individual. As individuals have many influences on travel, they are rarely free to decide. In every case opportunities and limitations need to interact jointly so that individuals can decide to choose. There are many motivation factors that people to satisfy themselves with their travel desires. In this study, the role and importance of tourism, tourist and staff motivations, the theories and models in consumer motivation, the distinguishing characteristics of motivating factors are examined.Keywords
Tourist Motivation, Motivation Theories, Staff Motivation