INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE GÜNLÜK TUTMA DAVRANIŞI KAZANDIRMA ETKİNLİĞİ VE DEĞERLENDİRMESİ: İYİLİKÇE
(ACTIVITY AND EVALUATION OF ENCOURAGING SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO KEEP A JOURNAL BEHAVIOR: GOODNESS )

Author : Erdal KELLECİ  ; Özhan Kadir KAYA; Fatih ARICI; Funda EROĞLU GENÇEL & Çağatay ÇEVLİK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 83
Page : 980-985
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; İyilikçe (İyilik Günlükleri Tutma) etkinliğinin öğrencilere iyilik değerini kazandırmasındaki etkililiğini tespit etmektir. Aynı zamanda İyilikçe ile öğrencilerin iyilik görüşleri ortaya çıkarılacaktır. Ortaokul 7. sınıflara uygulanan bu çalışma sonucunda öğrencilerin iyilik yapmaya teşvik edilmesi, çevrelerinde iyilik değerinin ve iyi insanların var olduğunu fark etmelerinin sağlanması düşünülmektedir. Araştırma, İyilikçe etkinliğinin etkisinin incelenmesine yönelik nitel bir çalışma biçiminde tasarlanmıştır. Çalışmamız içerisinde anket, katılımlı gözlem yöntemi ve görüşme teknikleri uygulanmıştır. Ortaokul 7.sınıf düzeyindeki öğrencilerin İyilikçe etkinliğindeki görüşleri analiz edildiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğunun bu etkinliği faydalı buldukları tespit edilmiştir. Etkinlik öğrencilerde iyilik yapma isteği oluşturmuş ve iyilik sayısında artış meydana getirmiştir. Öğrencilerin iyilik kavramına yönelik algılamalarında farklılıklar olduğu ancak İyilikçe etkinliği ile iyilik kavramına ilişkin bakış açılarında olumlu değişiklikler gerçekleştiği de tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerde iyilik değeriyle ilgili ön bilgileri olduğu da ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin İyilikçe ile çevrelerinde var olan ancak dikkat etmedikleri iyilikleri de fark etmeye başladıkları anlaşılmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerde ve toplumda iyilik yapma sayısının artırılması için de öneriler sunulmuşturKeywords
İyilikçe, İyilik, Günlük, Ortaokul

Abstract

The aim of this study is to determine the effectiveness of Goodness (Keeping Goodness Journals) activity in helping students gain the value of kindness. At the same time, students' views of kindness will be revealed with Goodness. As a result of this study, which was applied to the 7th grade of secondary school, it is thought to encourage students to do good and to make them realize the value of kindness and good people around them. The research was designed as a qualitative study to examine the effect of the Goodness activity. The questionnaire, participatory observation method and interview techniques were used in our study. When the views of secondary school 7th grade students on the Goodness activity were analyzed, it was determined that the majority of the students found this activity useful. . The activity created a desire to do good in students and increased the number of good deeds. It has also been determined that there are differences in students' perceptions of the concept of kindness, but positive changes have occurred in their perspectives on the concept of kindness with the Goodness activity. However, it was also revealed that students had prior knowledge about the value of benevolence. In addition, it is understood that with Goodness, students begin to notice the goodness around them that they do not pay attention to. As a result of the research, suggestions were presented to increase the number of those who do good in students and societyKeywords
Goodness, Kindness, Journal, Secondary School