INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI
(ATATÜRK'S APPROACH OF NATIONALISM )

Author : Abdullah ERDOĞAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1176-1187
    


Summary

Harp Okulu yılları Mustafa Kemal Atatürk’ün milli kimliğinin belirginleştiği ve Türklük bilincinin en üst seviyeye ulaştığı günlere denk gelmektedir. Atatürk’ün Harp Okulunda öğrenci olduğu günlerde yabancı dillerden çevrilen eserler okunmaya başlanmıştır. Bu çeviri eserleri okuyan kişiler arasında yabancı milletlerin üstün olduğuna dair vicdan ve inanç oluşmaya başlamıştır. Türkçe eserlerin yanında yabancı eserleri de okuyan Atatürk’te ise yabancı milletlerin kendilerinden üstün olduğuna dair bir vicdan oluşmak yerine milli bir vatandaş vicdanı gelişmiştir. Atatürk çağdaşlarından aksi yönde düşüncesini, mensubu olduğu Türk milletinin üstünlüğünü “Dünyada ondan daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.” diyerek ifade etmiştir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken milli benlik duygusunu yaratmaya özen göstermiş ve Türk milletinin bu duygusunu güçlendirmek istemiştir. Cephede askerine, barış günlerinde vatandaşlarına hitap ederken Türk milleti vurgusunu sıkça yapmıştır. Atatürk Türk milletinde milli benliği oluşturmaya çalışırken ifade ettiği kavramların da iyi anlaşılmasını istemiştir. Atatürk bazı kelimelerin sık sık telaffuz edilmesine rağmen aydınlar arasında bile anlayan kişilerin az olmasından şikâyet etmiştir. Millet, milliyetçilik kelimeleri de bu kelimeler arasında yerini almıştır. Atatürk milliyetçilik anlayışının temelinin oluşturan Türk milliyetçiliğini; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” diyerek yapmıştır. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı sosyal ve ekonomik hayatın her alanında görülmüştür. Bu çalışmada Atatürk’ün söylev ve eylemleri incelenerek Atatürk’ün Milliyetçilik Anlayışı ele alınacaktır.Keywords
Atatürk, Milliyetçilik Anlayışı, Türk Milleti, Türk, Türkçe.

Abstract

The Military Academy years coincided with the days when the national identity of Mustafa Kemal Atatürk became evident and the consciousness of Turkishness reached the highest level. In the days when Atatürk was, a student at the Military Academy, works translated from foreign languages began to be read. A conscience and belief in the superiority of foreign nations began to emerge among those who read these translated works. In Atatürk, who read foreign works as well as Turkish works, a national citizen conscience developed instead of forming a conscience that foreign nations were superior to them. In order to express the contrary opinion of Atatürk's contemporaries and the superiority of the Turkish nation of which he is a member; “There is no nation in the world that is bigger, older or cleaner than it, and it has never been seen in the entire history of humanity.”

While establishing the Republic of Turkey, Atatürk took care to create a sense of national identity and wanted to strengthen this sense of the Turkish nation. While addressing his soldiers at the front and his citizens during peace days, he frequently emphasized the Turkish nation. While Atatürk was trying to create a national identity in the Turkish nation, he wanted the concepts he expressed to be well understood. Atatürk complained that although some words were pronounced frequently, there were few people who understood even among the intellectuals. The words nation and nationalism have also taken their place among these words. Turkish nationalism, forms the basis of Atatürk's understanding of nationalism; He said, "The people of Turkey, who founded the Turkish Republic, are called the Turkish nation." Atatürk's understanding of nationalism was seen in all areas of social and economic life. In this study, Atatürk's Nationalism Understanding will be discussed by examining Atatürk's speeches and actions.Keywords
Atatürk, Understanding of Nationalism, Turkish Nation, Turkish, Turkish.