INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BİR SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ARAŞTIRMASI: YAŞLILIK
(AN RISK RESEARCH OF SOCIAL EXCLUSION: OLD AGE )

Author : Alper TEKE  , Cemile KÜTÜK, Selami PEKTAŞ & Yusuf EKMEN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1208-1214
    


Summary

Bu çalışma, yaşlıların sosyal dışlanmalarına neden olan faktörleri ve çözüm yollarını araştırmaktadır. Günümüzde yaşlılara verilen değerin azalması ile birlikte yaşlı bireyler kendilerini aile içinde dahi hüzünlü veya yalnız hissetmektedirler. Yalnız hissetmek cevabını sosyal dışlanma ile bağdaştırmak mümkündür. Sosyal uyumun ilk aşamasının aile içinde gerçekleştiği ve daha sonra topluma yansıdığı varsayıldığında; aile içerisinde kendilerini yalnız hisseden yaşlılar izolasyon riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Çalışma ile yaşlılığın yol açtığı en önemli sorunun sağlık (%44) sorunu olduğu görülmüştür. Yaşlıların ikinci derecede sorunu (%41) yalnızlık ve sosyal dışlanmadır. Yaşlıların üçüncü derecede (%9) önemsedikleri sorunları ise ekonomik sorunlardır. Birçok yaşlı insan, fiziksel veya zihinsel kapasite kaybı veya arkadaş ve aile üyelerinin kaybı nedeniyle dışlanma düşüncesine girdiği görülmektedir. Günlük ihtiyaç bakımlarının olmaması, sağlık durumunun kötü olması ve yakınları ile iletişimin olmaması yaşlılarda olumsuz reddedilme ve yalnızlık duygularının oluşmasına neden olmaktadır. Yaşlıların sosyal dışlanma olgusunun azaltılması, herkesin ama özellikle yaşlıların kendileri ve yakın çevreleri gibi bu durumla doğrudan bağlantılı olanların büyük çaba ve anlayış göstermesini gerektirmektedir.Keywords
Sosyal Dışlanma, Yalnızlık, Yaşlılık

Abstract

This study investigates the factors that cause social exclusion of the elderly and their solutions. Today, with the decrease in the value given to the elderly, elderly individuals feel sad or lonely even within the family. It is possible to reconcile the answer to feeling lonely with social exclusion. Assuming that the first stage of social adaptation takes place within the family and then is reflected in the society; Elderly people who feel alone in the family face the risk of isolation.

The study showed that the most important problem caused by old age is health (44%). The secondary problem of the elderly (41%) is loneliness and social exclusion. The third degree (9%) problems of the elderly are economic problems. 

Many older people seem to think of being ostracized because of loss of physical or mental capacity or the loss of friends and family members. Lack of daily care, poor health, and lack of communication with their relatives cause negative feelings of rejection and loneliness in the elderly.

Reducing the phenomenon of social exclusion of the elderly requires great effort and understanding from everyone, especially those who are directly related to this situation, such as the elderly themselves and their close circles.Keywords
Social Exclusion, Loneliness, Old Age