INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

IMPACT OF MOBILE MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOR IN THE COSMETICS INDUSTRY
(IMPACT OF MOBILE MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOR IN THE COSMETICS INDUSTRY )

Author : Assala MASNOURİ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 85
Page : 1285-1290
    


Summary

Bu incelemenin konusu, mobil reklamcılığın temel taşı olarak cep telefonlarının alaka düzeyidir. Bu, pazarlamayı planlı bir faaliyet olarak vurgulayan, anlaşılması kolay bir tanımdır. Kozmetik sektörü söz konusu olduğunda mobil pazarlamanın pek çok vaadi var. Reklamcılar, daha önce belirtildiği gibi, hedef pazara uygun reklam materyali sağlamak için mobil pazarlamanın kapasitesini vurgular. Boyutların geçerliliği ve güvenilirliği, açımlayıcı faktör analizi kullanılarak doğrulanmıştır. Regresyon çalışmasının bulguları, güvenilirlik, eğlence, izin ve bilgilendiriciliğin hepsinin müşteri davranışı ile önemli bir pozitif bağlantısı olduğunu, ancak tahrişin büyük bir negatif ilişkisi olduğunu gösteriyor.Keywords
mobil reklamcılık, güvenilirlik, eğlence, izin, bilgilendiricilik

Abstract

The relevance of mobile phones as the keystone of mobile advertising is the topic of this review. This is an easy-to-understand definition that emphasizes marketing as a planned activity. When it comes to the cosmetics sector, mobile marketing has a lot of promise. Advertisers emphasize the capacity of mobile marketing to provide advertising material tailored to the target market, as previously noted. The dimensions’ validity and reliability were validated using exploratory factor analysis. The findings of the regression study show that credibility, amusement, permission, and informativeness all have a substantial positive link with customer behavior, but irritation has a large negative relationship.Keywords
mobile advertising, credibility, amusement, permission, informativeness