INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KRİZLER BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL REZİLYANS VE ÖRGÜTSEL USTALIK
(ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY IN THE CONTEXT OF CRISES )

Author : Hande ULUKAPI YILMAZ  & Abdullah YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 84
Page : 1168-1175
    


Summary

Genellikle öngörülemeyen ve engellenemeyen durumlardan olan krizler, örgütler için zor zamanlardır. Krizler, hayatlarını tehdit ederken, varlıklarını sürdürmek isteyen örgütler, her daim krizleri aşabilmenin ve bu krizleri fırsatlara çevirebilmenin yollarını aramaktadırlar. Bu çalışma, “Kriz dönemlerinde varlıklarını devam ettirmek isteyen örgütler, örgütsel rezilyansın sağlanmasında hangi yeteneklere ihtiyaç duymaktadırlar ve örgütsel ustalık bu yeteneklerden birisi midir?” soruları üzerine kurgulanmıştır. Bu amaçla çalışmada, literatür taraması yoluyla örgütsel rezilyans ve örgütsel ustalık kavramları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışma sonucunda; örgütsel ustalığın, örgütsel rezilyansın öncüllerinden birisi olduğu, olası bir krizde örgütsel ustalığın örgütün hayatta kalmasını sağlayabileceği, bu doğrultuda örgütsel ustalığın örgütsel rezilyansı sağlamada etkili görüldüğü sonuçları elde edilmiştir.Keywords
Örgütsel ustalık, Örgütsel çift yönlülük, Örgütsel rezilyans, Örgütsel dayanıklılık, Kriz.

Abstract

Crises, which are unpredictable and unavoidable situations, are difficult times for organizations. While crises threaten their lives, organizations that want to survive are always looking for ways to overcome crises. This study, is built on the questions "Which skills are necessary to ensure organizational resilience of organizations that want to continue their existence in times of crisis and is organizational ambidexterity one of these skills?". As a result of the study, it was found that; organizational ambidexterity is one of the antecedents of organizational resilience, organizational ambidexterity can ensure the survival of the organization in an organizational crisis and in this direction, organizational ambidexterity is seen as effective in providing organizational resilience.Keywords
Organizational ambidexterity, Organizational duplexity, Organizational resilience, Crisis.