INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

5S YÖNTEMİYLE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA TEZGÂHI YERLEŞİMİNİN PLANLANMASI
(PLANNING AN EXAMPLE WORKBENCH LAYOUT WITH THE 5S METHOD )

Author : Tuğçe ORAL    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 86
Page : 1433-1437
    


Summary

KOBİ olarak nitelendirilen üretim veya servis amacıyla hizmet veren işyerlerinde çalışma tezgâhları alışagelmiş tamamlayıcı iş ekipmanı olarak değerlendirilmektedir ve kullanımı oldukça yaygın olmaktadır. Çalışma tezgâhları her ne kadar basit nitelikli görünse de dolaylı olarak işyerlerinde gün sonunda dağınıklığa ve dağınıklığa bağlı olarak çalışanların yaralanmalarıyla sonuçlanacak iş kazalarına neden olabilmektedir. İşyerlerinde çalışma sahası düzenlenirken, bilimsel yöntemlerden ziyade işin akışı veya çalışanların tercihine göre konumlandırmalar tercih edilmektedir. Bu araştırma da 12 çalışanı olan örnek bir oto tamir-bakım servis hizmeti veren işyeri ziyaret edilmiş ve işyerinde bulunan 2 adet çalışma tezgahının gün içerisindeki görüntüsü çekilerek, el aletlerinin uygun yerleşimi için 5S yöntemi uygulanmıştır. 5S yönteminde uygun ayıklamaya karar verebilmek için kullanım sıklığı hesaplaması yapılmıştır. Böylece, küçük işletmelerde de bilimsel yöntemlerden faydalanarak çalışma düzeni sağlanabileceği vurgulanmış, yaşanabilecek iş kazalarını azaltmaya yönelik çalışma sahası oluşturulması amaçlanmıştır.Keywords
Çalışma Tezgâhları, Kobi işletmeler, 5S Yöntemi

Abstract

Workbenches are considered ordinary complementary work equipment in workplaces that serve production or service purposes, which are described as SME businesses, and their use is quite common. Although work benches seem simple, they can indirectly cause work accidents at the end of the day, resulting in clutter and injuries to employees due to clutter. When arranging the workspace in workplaces, positioning according to the flow of the work or the preference of the employees is preferred rather than scientific methods.

In this research, an exemplary auto repair-maintenance service workplace with 12 employees was visited and the 5S method was applied for the proper placement of hand tools by taking images of 2 workbenches in the workplace during the day. In order to decide on the appropriate sorting in the 5S method, the frequency of use was calculated. Thus, it has been emphasized that small enterprises can also provide a working order by making use of scientific methods, and it is aimed to create a working area to reduce possible work accidentsKeywords
Workbenches, SMEs, 5S Method