INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MALEZYA’DA KATILIM BANKACILIĞI
(ISLAMIC BANKING IN MALAYSIA )

Author : Tunay ASLAN  & Yağmur SÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 335-342
1437    1049


Summary

Bu çalışmanın amacı katılım bankacılığının ne olduğunu, sektördeki önemini ve Malezya Katılım Bankacılık sisteminin nasıl işlediğini ortaya koymaktır. Araştırma neticesinde islam bankacılığına katılım bankacılığı ya da faizsiz bankacılık da denilebildiği görülmüştür. Katılım bankacılığının sektördeki yerinin her geçen gün büyüdüğü ve Malezya’da bu bankacılık sisteminin başarılı olmasının temelinde devlet tarafından yasal zeminin yaratılmış olmasından kaynaklandığı görülmüştür.Keywords
İslam Bankacılığı, Malezya

Abstract

The goal of this study is to discuss islamic banking, its importance in banking sector and to understand the Malaysia Islamic Banking System. Result of this study it has seen that in some resources Islamic banking has been introduced as participation Banking or non-profit banking. Other results showed that the participation banking grows day by day and the success of this banking type in Malaysia is due to government policies about the sector and the legal platform.Keywords
İslamic Banking, Malaysia