INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN
(KENTSEL PEYAJ TASARIMINDA İKLİM DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ VE SU KORUMANIN KATKISI )

Author : Elif BAYRAMOĞLU  & Sara DEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 16
Page : 121-126
1027    827


Summary

Şehirler doğal yapay sistemleri kucaklayan ve aralarında etkileşim kuran ekosistemlerdir. Ekosistem şehri uygun bir şekilde işler, dengeli planlama politikasını yerine getirmek mümkündür. Günümüzde, yoğun kentleşmenin artmasıyla, her gün yaşadığımız çevre olumsuz etkilenmektedir. Gelecekte teknolojik gelişmelerin yoğunlaşması, nüfus artışı ile kentsel alanlardaki iklim baskısı büyük bir sorun olacaktır. Kentsel alanlarda meydana gelen ani iklim değişiklikleri, kentsel açık alanların kentsel tasarımını ve yaşadığımız çevreyi etkilemektedir. Özellikle şehrin yüzeyindeki geçirimsiz zeminlerin artması ve bununla ilgili yeşil alanların azalması bu durumu tetiklemektedir. Bu bağlamda, kentsel alanlardaki yeşil alan miktarı arttırılmış ve iklim değişikliği için uygun tasarımlar geliştirilmiştir. Bu amaçla sıcaklık değişimleri, yağış nedeniyle oluşan yüzey akışları ve deniz seviyesindeki artışlar dikkate aşınarak değerlendirilmelidir. Böylece şehirlerde su korunması sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz durumun getirdiği su koruma önlemlerinin peyzaj alanlarındaki mücadele yöntemleri araştırılmıştır. Kentsel tasarım uygulamaları ile ilgili öneriler geliştirilmiştir. Peyzaj mimarlığı uygulamalarının önemli unsurları olan yeşil bantlar üzerinde durulacak ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık ile kentsel alanlarda su korumaya yönelik uygulama örnekleri verilmiştir.Keywords
İklim değişimi, su koruma, kentsel planlama

Abstract

Cities are ecosystems that embrace natural-artificial systems and interact between them. The city of ecosystem function in an appropriate manner, it is possible to fulfill the balanced planning policy. Today, with the increase of intense urbanization, the environment we live in every day is affected negatively. Future intensification of technological developments, climatic pressures in urban areas with increasing population will be a big problem. The rapidly climate changes that occur in urban areas have affected the urban design of urban open spaces and the environment. Especially the increase of the impervious grounds on the surface of the city and the decrease of the green areas related to it are triggering this situation. In this context, the amount of green space in urban areas is increased and suitable design for climatic changes are improved. Because of these reasons, changes in temperature, rise in surface flows due to precipitation, and increases in sea level should be addressed and evaluated. In this way water protection in the cities will be ensured. In this study, it is aimed to investigate the methods of struggle in the landscaping areas of water conservation measures brought about by the negative situation caused by climate change. However, proposals on urban design practices were developed. Green tapes, which are important elements of landscape architecture applications, were emphasized and examples of water conservation practices in urban areas with climate change related drought were demonstrated.Keywords
Climate change, water conservation, urban planning