INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TERSİNE GÖÇ EĞİLİMİ ESENYURT ÇINAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ
(REMIGRATION TRENDS ESENYURT CINAR QUARTER SAMPLE )

Author : Nikolin AGALLIJA  & Sinan YAZICI  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 9
Page : 77-85
2334    1920


Summary

Göç ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Göç olgusu, göç veren kentler için kentlerin küçülmesi ve dolayısıyla işlevini kaybetmesi, göç alan kentler için aşırı derecede büyüme ve kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde çeşitli sorunlarla karşılaşma anlamlarına gelmektedir. Bu çerçevede kentlerin yaşadığı bu tür sorunların çözümünde tersine göç önemli bir alternatif olarak görülmektedir. Bu çalışma ülkemizin en fazla göç alan şehirlerinden İstanbul ili Esenyurt ilçesi Çınar mahallesinde gerçekleştirilmiştir. Çınar mahallesinde 147 denekle yapılan tarama araştırmasında deneklerin % 30.6’sı geriye göçe evet derken, kısmen yanıtını verenlerin oranı da % 20.4 şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar düşünüldüğünde deneklerin tersine göç eğiliminde oldukları sonucuna ulaşmak mümkündürKeywords
tersine göç, kentsel küçülme, işlevsizlik, kimlik kaybı.

Abstract

Migration is one of the most important problems of our country. The phenomenon of immigration means that for cities that emigrate, cities become smaller and thus lose their function, which means that they are experiencing extreme growth and urbanization for migrating cities. In this context, reverse migration is seen as an important alternative in solving the problems of cities. This study was carried out in the Çınar district of the city of Esenyurt, Istanbul, which has the highest number of immigrants in our country. In a screening survey conducted with 147 subjects in Çınar district, 30.6% of the subjects said yes, while 20.4% of respondents gave partial responses. When these results are considered, it is possible to achieve the result that they tend to migrate in the opposite directionKeywords
remigration, urban shrinkage, disfunction, identity lost.