INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HEYKEL ÖRNEKLERİYLE TOPLUM SANAT İLİŞKİSİNE BAKIŞ
(AN OVERVIEW OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ART AND SOCIETY WITH SAMPLES OF SCULPTURE )

Author : Melek ŞAHAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 17
Page : 284-292
1012    913


Summary

Toplum ve sanat ilişkisi, görsel sanatlardan edebiyata, reklamlardan tasarım nesnelerine kadar çok geniş yelpazede incelenebilir. Bu çalışmada, farklı toplumsal yapı ve görüşün ortaya çıkardığı sanat yapıtları ve bu yapıtlar içerisinden de heykel sanatı temel alınmıştır. Yapıt örnekleri kronolojik sıra gözetilerek belli başlı topluluk ve uygarlıklardan seçilmiştir. Toplum ve sanat ilişkisi, dört farklı kültür ve yapının üretmiş olduğu heykel örnekleri üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu örnekler günümüze kadar olan süreci ele alacak şekilde arttırılabilir. Nesnel dünya, insan, kültür ve toplum yaşantısı ile harmanlanmış sanat yapıtı, tarihsel süreç izlenerek incelendiğinde, detaylı bir yaşam kurgusu ortaya çıkmaktadır. Amaç, toplum ve sanat ilişkisini anlamaya çalışırken, sanatın gelişim ve değişim dinamiklerine dikkat çekmektir. Bu yolla kişinin kendisini ve yaşadığı dünyayı daha iyi anlamlandırabilmesine yardımcı olmaktır. Bugün biliyoruz ki, sanat bir bilgi biçimidir. Sanat yapıtları yoluyla insanlar, içsel deneyimlerini, dürtülerini, kaygılarını, korkularını, tatmin beklenti ve açlıklarını, içsel ve dünyevi ihtiyaçlarını, kötülük tutkularını, yaşam-ölüm gibi soruları, adalet, savaş ve barış kavrayışlarını, zevk ve ihtiraslarını, kısacası insan olarak çoğunluk özelliklerini izleme fırsatı bulabilirler.Keywords
Sanat, toplum, heykel, sanat eğitimi.

Abstract

Relations between art and society can be examined in a wide range of visual arts, literatüre, advertisements and design objects. This study based on sculpture which is an visual arts from four different culture and society. These samples were selected with chronological order from different community and civilization. Relations between art and society is evaluated on four different samples. These four samples of sculpture/descriptions can be increased in a way that will adress to present. Art work when analysed in chronological period we can see detailed life experience. The aim is, trying to understand the relationship between art and society and to draw attention to the dynamics of development and change of art. In this way help to make better sense of the person himself and his world. As we know it today the art is an form of knowledge. People can find the opportunity to view the properties of the majority as a humang being like inner experiences, impulses, anxieties, expectations and satisfaction of their hunger, inner and worldly needs, evil passions, such questions as life and death, justice, war and peace concepts.Keywords
Art, society, sculpture, art education.