INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TEKNOKENTLERİN ve AR-GE FİRMALARININ 4691 SAYILI TGB KANUNU, VUK ve TTK AÇISINDAN DENETİMİ
(TGB LAW NO 4691 of TEKNOCITIES and AR-GE COMPANIES, VUK and TTK INVESTIGATION )

Author : Mesut BİLGİNER  ; Alican AFŞAR & Zahide AKDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 9
Page : 56-68
2903    1968


Summary

Günümüzde hızla gelişen teknoloji coğrafi sınırları ortadan kaldırmaya başlamış, bu doğrultuda basit nitelikli ürünlerin yanı sıra katma değeri yüksek ürünlerin üretimine olan talep artmıştır. Bilim ve teknolojinin geliştirildiği Teknokentler sahip oldukları nitelikler vasıtasıyla bu talebi karşılamayı amaçlamaktadır. Ülkemizde 2001 yılında çıkan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile oluşturulmuş Teknokentler üniversite-sanayi işbirliğini sağlama, inavasyon yapma, bilgi ve teknoloji geliştirme gibi anahtar görevleri üstlenmektedir. Ekonomik kalkınmanın bir koşulu haline gelmiş olan teknoloji ve teknolojiye bağlı yatırımların istenilen kalkınma performansını gösterebilmesi için bu yatırımların kuruluşunda belirlenen hedeflere bağlı bir şekilde devamlılığını sürdürmesi ve amaçlarından sapmaması beklenmektedir. Bu nedenle bu kuruluşların denetimi teknoloji politikalarının başarılı sonuçlanması açısından oldukça önemlidir. Çalışmamızda Teknokentler ile ilgili kavramlar, Teknokentlerin kuruluşu, yönetimi, verilen destekler vergi muafiyeti ve istisnalara yönelik literatür incelemesi yapılmış bunun yanı sıra Teknokenlerin TGBK, VUK ve TTK açısından denetimine yer verilmiştir.Keywords
Teknokent, Teknopark, Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Abstract

Nowadays, the rapidly developing technology has begun to remove geographical borders, in this direction the demand for the production of high value added products increased as well as simple quality products has increased. Technocities, where science and technology are developed, aim to meet this demand through their qualifications. Technocities, established with the Technology Development Zones Law in 2001, has undertaken key tasks such as providing university-industry cooperation, making innovations, developing knowledge and technology. It is expected that these investments will maintain their continuity and not deviate from their aims in order to be able to show desired development performance of technology and technology related investments that have become a condition of economic development. For this reason, the supervision of these institutions is very important in terms of the successful completion of the technology policies. In our work, concepts related to Technocities, the establishment and management of Technocities, the support given, the tax exemption and the literature review for the exemption were made, as well as the inspections of Teknokents in terms of TGBK, VUK and TTK.Keywords
Technocity, Technopark, Technology Development Zone