INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ETRÜSK UYGARLIĞINDA YAŞAM ve TASARIM
(DESIGN AND LIFE IN THE ETRUSCAN CIVILIZATION )

Author : Deniz DEMİRARSLAN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 566-583
463    715


Summary

Günümüz İtalya’sının Etruria bölgesinde yaşamış ve M.Ö. 3. Yüzyıl ile M.Ö. 7. Yüzyıl arasında hüküm sürmüş Etrüsk uygarlığı ve kültürü İtalya’daki diğer kavimlerden çok daha ileri bir uygarlık düzeyindeydi. Roma İmparatorluğu’na katılıncaya dek yaklaşık bin yıl yaşayan bu uygarlık Batı uygarlığına zengin bir miras bırakmıştır. Antik dönemde, refah, lüks yaşamı seven, ziyafetlere ve müziğe düşkün, aynı zamanda dindar bir halk olan Etrüskler sanat alanında Yunan sanatından etkilenirken kent planlama, mimari, eşya ve mobilya tasarımında Roma uygarlığını ve dolayısıyla Batı uygarlığını etkilemiştir. Bu çalışmada Etrüsk Uygarlığında yaşam özellikleri ve yaşam özellikleri doğrultusunda gelişen tasarım özellikleri incelenmiştir. Etrüsk Uygarlığında sanat ve zanaat, yerleşim ve konut özellikleri, eşya ve mobilya tasarımı başlıkları altında incelenmiş ve bu konuda önemli bir kaynak oluşturması amaçlanmıştır.Keywords
Etrüsk, Tasarım, Mobilya, Konut

Abstract

Etruscan Civilization and culture, which ruled between the 7th century BC and 3rd century BC and lived in today’s Italy- Etruria region, was at a level much more advanced than other tribes in Italy. This civilization, which lived for about a thousand years before joining the Roman Empire, left a rich heritage to Western civilization. The Etruscans, who were prosperous, loving luxury life, fond of banquets and music, and at the same time religious people, were influenced by Greek art in the field of art, and influenced Roman civilization and therefore they influenced Western civilization in urban planning, architecture, furniture and furniture design. In this study, design features developed in Etruscan Civilization in terms of life characteristics and life characteristics are examined. The Etruscan Civilization was examined under the headings of art and craft, settlement and residential properties, furniture and furniture design, and it were aimed to form an important resource in this subject.Keywords
Etruscan, Design, Furniture, House