INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI: (KARIA DEVLETİ) “HERAKLEIA-LATMOS”
(HISTORICAL ENVIRONMENT CONSERVATION ISSUES: (KARIA PERIOD) "HERAKLEIA-LATMOS” )

Author : Aziz Cumhur KOCALAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 654-662
1980    1619


Summary

Çalışma koruma amaçlı planlama ekseninde yürütülmüş olup, Büyük Menderes Nehri Havzası içinde yer alan Bafa Gölü Tabiat Parkı yakınındaki antik bir liman kenti ve çevresinin tarihi kültürel koruma sorunları ele alınmıştır. Göl kıyısında yer alan “Herakleia-Latmos” antik kenti üzerinde günümüzdeki adıyla Kapıkırı köyü bulunmaktadır. Köy, gölün yeraltı sularını besleyen ve arkeolojik sit alanı olarak korunmaya muhtaç durumda olan Latmos dağlarının da eteğindedir. Bu kırsal bölgede kültürel miras alanları yoğun ve dağınık bir şekilde bulunmaktadır. Kaya resimleri ve antik kalıntıları olan dağların eteğindeki bu alanlar, çevre köylerdeki kırsal yerleşmeler üzerinden turizm açısından da hareketlilik görmekte olup, mutlaka ve öncelikle korunmalıdır. Ayrıca bütünleşik bir havza planlaması kapsamında da gecikilmeden önlemler alınmasını gerektiren bir bölgedir. Bafa Gölü Tabiat Parkı ve çevresinde çalışılan saha göl kıyısında bulunan Herakleia-Latmos antik liman kentiyle ve geniş vadilerle dolu dağlık çevresiyle ilişkili Koruma Amaçlı İmar Planı’na acilen gereksinim duyulan önemli bir tarihi arkeolojik kültürel alandır. Jeolojik açıdan da oldukça ilginç bulunan bu saha, karma sit alanları yönetimini de ilgilendiren öğretici yanlar ve ilginç potansiyeller de taşımaktadır. Çalışma, uzun süreli farklı dönemsel gözlemlere ve çeşitli bulgulara dayalı olarak yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Bölgenin konumu ve önemi gereği arkeolojik ve doğal alandaki koruma sorunları, tedbir önerileri ile birlikte ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.Keywords
Antik Liman Kenti, Prehistorik Kaya Resimleri, Koruma Amaçlı İmar Planı

Abstract

The study was carried out for planning purposes and the Bafa Lake Natural Park located in the Büyük Menderes River Basin and the ancient harbour city near it are considered for protection purposes. Kapıkırı village is located on the ancient city of "Herakleia-Latmos" located on the lake shore. The village is at the edge of the Latmos mountains, which feeds the underground waters of the lake and is in need of protection as an archaeological site. In the study, firstly, the problems of rural heritage in this region are mentioned. In the fields of the mountains there are rock paintings and antique remains. These areas are also active in terms of tourism over rural settlements in the surrounding villages and must be protected first. In addition, the Büyük Menderes River Basin is a region that requires measures to be taken without further delay within an integrated basin planning. The Bafa Lake Nature Park and its surrounding area is a very important archaeological site that is urgently needed for the Urban Conservation Plan associated with the ancient port city of Herakleia-Latmos located on the lake shore and the mountainous surroundings with wide valleys. So the chosen place carries educational and interesting potentials that concern the management of such archaeological and geological sites. The study includes long-term (6-years) periodic observations and surveys based on various findings. The conservation problems in the archaeological and natural areas required by the location and the importance of the zone have been discussed in detail with the recommendation of the precaution.Keywords
Antique Harbor Town, Prehistoric rock paintings, Conservation Aimed Plan