INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE LİDERLİK VE MİLLİ DURUŞ ÖRNEĞİ OLARAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN
(RECEP TAYYİP ERDOĞAN AS A SAMPLE OF LEADERSHIP AND NATIONAL STANDING )

Author : Adem PALABIYIK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 19
Page : 690-700
1008    1803


Summary

15 Temmuz sürecinde Weber’in yukarıda analizini yaptığı otorite türlerinden karizmatik otorite etkisinin birebir tecrübe edildiği ileri sürülebilir. Karizmatik lider örneği olarak gösterilebilecek Recep Tayyip Erdoğan’ın pratikleri, Weber’in teorisi bağlamında, kaos ve karışıklık dönemlerinde önemli açılımlar getirmiş ve böylece karmaşık süreci rasyonel olarak sonuçlandırma imkanları sağlamıştır. 15 Temmuz gecesinde Recep Tayyip Erdoğan tarafında meydanlara ve alanlara davet edilen halkın bu davete karşılık vermesi, yine Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen tarihe kadar halkın meydanlardan çekilmemesi ve sürecin sonunu Yeni Kapı’daki önemli bir uzlaşı pratiği ile sonlandırması, Weber’in karizmatik lider tasvirinin önemli bir praksis’idir. İşte bu çalışmada biz, Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki etkisini Weber’in liderlik teorileri bağlamında değerlendirip, 15 Temmuz’dan şimdiye kadar olan süreci sosyolojik olarak analiz etmeye çalışacağız.Keywords
Erdoğan, Max Weber, Karizmatik Otorite, Liderlik, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Abstract

It can be alleged that the effects of the charismatic authority, which is one of the abovementioned authority types analyzed by Weber, has been exactly experienced during the time course of 15th of July. The practices of Recep Tayyip Erdoğan, who can be considered as a charismatic leader, have brought significant expansions inside the chaos and confusion periods and have provided opportunities of concluding the complex process in a rational way, within the context of Weber’s theory. The people’s positive reaction to the invitation of Recep Tayyip Erdoğan to the squares and grounds on the night of 15th of July, and again people’s staying on the ground till the date that is specified by Recep Tayyip Erdoğan, and his finalizing the process with an important consensus practice on at Yenikapi is a consequential praxis of Weber’s charismatic leader definition. And in this study, we will evaluate the effect of Recep Tayyip Erdoğan especially during the time course of 15th July coup attempt in the framework of Weber’s leadership theories, and analyze the period from 15th July to today in a sociological approach.Keywords
Recep Tayyip Erdogan, Max Weber, Charismatic Authority, Leadership, 15th July Coup Attempt.