INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KRİPTO PARA BİRİMLERİ: VERGİLENDİRİLMESİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALAR
(CRYPTO CURRENCIES: TAXATION AND OPERATIONS IN THE WORLD )

Author : Kudret Şevket SAYIN  & Ebru MERCAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 20
Page : 701-711
1308    4264


Summary

Kripto para birimleri, e-ticaretin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış olan, merkezi bir otoriteye bağlı olmayan ve kriptoloji tabanlı sistemler ile güvenliği sağlanarak tüm dünyada kullanılan para birimleridir. Bu para birimlerine olan ilginin artışı ve kullanımının yaygınlaşması; vergi, hukuk ve muhasebe alanlarında da incelenmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede çalışmamızın amacı; genel itibariyle kriptoloji, kripto para birimleri ve bu para birimlerinin Türkiye’deki vergilendirilmesini ve Dünyadaki uygulamaları incelemektir..Keywords
Kriptoloji, Kripto Para Birimleri, Kripto Para Birimlerinde Vergilendirme

Abstract

Cryptocurrency is a currency used worldwide which came to exist with the development of e-commerce and it does not depend on a central authority and it is secured by cryptology based systems. The increase at the interest in these currencies and therefore them becoming widespread required its analyzing in the areas of tax, law and accounting. Within this scope, our main aim is to examine cryptology, cryptocurrency and the taxation of these currencies in Turkey and the treatments in the world.Keywords
Cryptology, Cryptocurrency, Taxation of Cryptocurrencies