INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF POLITICAL PARTIES' DIGITAL TECHNOLOGY AND INNOVATION POLICIES IN THE GENERAL ELECTIONS DECLARATIONS OF JUNE 24, 2018 )

Author : Hakan ALP  & Erkan TURAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1068-1077
1067    863


Summary

Makalemiz kapsamında, siyasal partilerin 24 Haziran 2018 Genel Seçim Beyannamelerinde, teknoloji ve dijitalleşmeye yönelik politikaları incelenmektedir. İncelemede temel olarak, siyasi partilerin gelişen teknolojiler karşısında konumlanmaları, politikalarını belirlerken İnovasyon noktasında farkındalıkları irdelenmeye çalışılacaktır. Siyasal partilerin en önemli amacı, kitleleri propaganda yoluyla ikna edip siyasal iktidarı elde etmektir. Kitlelerin ikna süreçleri birçok açıdan bünyesinde zorlukları barındırmaktadır. Çünkü günümüzde gelişen teknolojiyle beraber kitleler yoğun bir bilgi bombardımanına maruz bırakılmaktadır. Bu bilgi bombardımanı sürecinde, partilerin siyasal iletişim stratejileri doğrultusunda hedef kitleye doğru, tanıtıcı ve ikna edici bilgiyi verebilmek en önemli görev haline gelmiştir. 24 Haziran 2018 seçimlerine katılan 5 siyasal partinin dijitalleşen teknolojiler karşısında kendilerini geliştirip geliştirmedikleri ve siyasal aktörler tarafından bu sürecin kamuoyuna aktarılması sorunu makalemiz kapsamında sayısal verilerle ortaya konulacaktır. Seçim beyannameleri bu noktada partilerin resmi politika önerilerinin bir yansımasıdırlar. Makalemizde partilerin beyannamelerinde teknolojik gelişmelere ne kadar önem verdikleri incelenmiştir.Keywords
Seçim Beyannamesi, Siyasal Parti, İkna, Teknoloji, Dijitalleşme

Abstract

Within the framework of this article, political parties' policies on technology and digitalization are examined in the General Elections Declarations of 24 June 2018. Essentially, the review will try to examine the political parties' position in the face of developing technologies, their awareness at the Innovation Point while determining their policies. The most important goal of the political parties is to convince the masses through propaganda and to obtain political power. The persuasion processes of the masses have many difficulties in their own right. With the developing technology, the masses are subjected to intense information bombardment. The issue of the political parties' stance towards technology and the transfer of this process to the public by the politicians will be revealed in the scope of our article. Election hearings are a reflection of the party's official policy proposals. In our paper, the importance given to technology by the parties has been examined.Keywords
Election Declaration, Political Party, Persuasion, Technology, Digitalization