INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞLETME YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE RİSK DEĞERLEME FONKSİYONU
(INTERNAL CONTROL AND RISK ASSESSMENT FUNCTION IN BUSINESS ADMINISTRATION )

Author : Ali ANTEPLI    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 10
Page : 182-189
2725    1645


Summary

Hızla gelişen teknoloji ve artan rekabetin olumsuz etkileri, işletmelerin faaliyetlerinin aksamasına, performanslarının ve karlılıklarının düşmesine neden olmakta, bu durum işletmeleri istenmeyen olası hile ve hatalara sürüklemektedir. İşletmeler amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığını sürdürebilmek için “kontrol” fonksiyonuna ihtiyaç duymaktadır. İç kontrol, yönetim ve kontrol fonksiyonlarının bir işlevidir. İşletme varlıklarının korunması, kayıpların önlenmesi, finansal raporların güvenilirliğinin sağlanması, işletme faaliyetlerinin etkinliğini arttırılması ve çalışanların yönetim politikalarına uyumunun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen iç kontrol risk esaslı bir süreçtir. Risk, istenmeyen sonuçlarla karşılaşma durumudur. Risk değerleme, bu durumları öngörerek önleyici çalışmaları kapsar. İç kontrolün bir parçası olan risk değerleme, işletmenin etkin ve amaçlarına ulaşmasında büyük önem arz etmektedir.Keywords
İç Kontrol, Risk, Risk Değerlemesi

Abstract

Adverse effects of rapidly changing technology and increasing competition hinder the companies’ activities and decrease the performance and profitability. This case leds the companies to deception and mistakes. The companies need the "control" function because of executing their objectives and maintainning their existence. Internal control is the important part of management and control functions. Internal control is a risk-based process which is carried out a purpose to protect their presence and prevent the losses, provide confidence of the financial reports, gear up the business activities and provide the employees to adopt to the management policies. Risk of unintended consequences is a state of encounter. The valuation of risk, this situation is anticipated and preventive practices. Which is a part of internal control risk assessment, business impact, and is of great importance in reaching the goals.Keywords
Internal Control, Risk, Risk Evaluation