INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

2016 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TURİZM'E EKONOMİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ
(AN ECONOMIC OVERVIEW OF TOURISM IN THE WORLD AND TURKEY WHILE LEAVING THE 2016 YEAR )

Author : Sanem ŞEHRİBANOĞLU  & M.Günay VAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1130-1139
998    829


Summary

Turizm,bir ülkenin sosyal, çevresel,tarihi ve kültürel mirasının sürdürülebilmesi ve korunması açısından önemli olmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağlayan lokomotif bir sektör olduğunu ispatlamıştır. Son yıllarda Dünya genelinde yaşanan sorunlardan Turizm'de nasibi almış ve sorunları geride bırakarak çabuk iyileşebilme özelliği göstermiştir. Dünya Turizmi 2016 yılında %4 'lük büyüme ile 1 milyon 235 bin seyahat eden Turist sayısına ulaşmıştır. Turizm ve Seyahatin, GSYH'ye Dünya çapında doğrudan etkisi 2.306 milyar dolar, Türkiye'de 29,1 milyar dolardır. Dünya çapında 292.220.000 kişiye ve Türkiye'de 495.100 kişiye doğrudan istihdam yaratmıştır. Turizm sektöründen elde edilen gelir ülkelerin dış borç açıklarını kapatmalarında da önemli bir role sahiptir. Şöyle ki ,2016 yılını geride bırakırken Turizm'in Türkiye dış ticaret açığının %40'nı kapattığı görülmektedir. Bu çalışmada, 2016 yılını geride bırakırken farklı raporlardan yararlanılarak Turizm'in Dünya ve Türkiye ekonomisine katkısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.Keywords
Dünya'da turizm, Türkiye'de turizm, 2016 turizm istatistikleri

Abstract

Tourism has proved to be an important sector contributing to the country's economy as well as being important in terms of social, environmental and cultural heritage for countries. Tourism, which has also taken its share from problems in the world,demonstrated its ability to recover quickly by overcoming problems in recent years. International tourist arrivals reached 1,235 million in 2016 (a 4% increase over 2015). Travel and tourism directly contributed to GDP by 2,306 billion U.S. dollars while its contribution to GDP reached 29.1 billion dollars in Turkey. In 2016, the total contribution of Travel andTourism to employment was 292,220,000 people in the world and 495,100 people in Turkey. The income from tourism also plays an important role in closing the foreign budget deficits of countries. It is observed that tourism has closed 40% of Turkey's foreign trade deficit in 2016. In this study, a general evaluation of the contribution of tourism to the world and Turkish economy was made by making use of different reports in 2016.Keywords
tourism in the world, tourism in the turkiye, 2016 tourist statistics