INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

II. DÜNYA SAVAŞI PROPAGANDA AFİŞLERİNDE KULLANILAN İMGELERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ “A.B.D. ÖRNEĞİ”
(SEMIOLOGIC ANALYSIS OF IMAGES THAT USED IN WORLD WAR II PROPAGANDA POSTERS “USA EXAMPLE” )

Author : Taylan GÜVENİLİR  & Çınla ŞEKER  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1085-1101
597    2771


Summary

Grafik tasarım, tarih öncesinde insanın haberleşme içgüdüsünden evrimleşerek zamanımıza gelen, kültürün teknik ve sanatsal yapısı içinde harmanlanan bir tasarım koludur. Afiş tasarımı ise bilgiyi ya da mesajı çeşitli baskı tekniklerini kullanarak kâğıt veya benzeri materyaller üzerine aktarmanın en estetik ve ekonomik yoludur. Kuşkusuz, afiş tasarımının amacı da diğer sanat dallarında olduğu gibi görselliği estetikle birleştirerek iletişim etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Afişin gerek iç gerek dış mekânlarda çok fazla kişiye ulaşabilmesi, üretim ve dağıtımının diğer görsel iletişim araçlarına oranla daha ucuz olması; kurumların, derneklerin, partilerin afiş aracılığıyla mesajlarını iletmeyi tercih etmelerine neden olmaktadır. Halkın belli konulara dikkatini çekmek, farkındalık yaratarak belli bir anlayış çerçevesinde tutum ve alışkanlıklarda değişiklik yaratmak için hazırlanan propaganda afişleri, kurumlar ve kişiler için vazgeçilmez iletişim araçları olmuş ve olmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, propaganda maksadıyla yaygın olarak kullanılan afişlerin görsel içerik ve amaca hitap ediş şekillerini örneklerle incelemektir. Araştırmada örnek olarak incelenen ve incelemenin ana hattını oluşturan afişler, II. Dünya Savaşı dönemine ait Amerika Birleşik Devletleri kurumlarınca propaganda maksatlı kullanılmış çalışmalardır.Keywords
Afiş, Grafik Tasarım, 2. Dünya Savaşı, Propaganda Afişleri, İmge

Abstract

Graphic design, is a branch of art that is blended into the cultural technical and artistic structure. As for poster design is the most aesthetic and economical way of conveying information or message on paper or similar materials using various printing techniques. Undoubtedly, the aim of poster design is to bring the efficiency of communication to the highest level by combining visual aesthetics like other art branches. The poster is so cheap that it can reach a large number of people both indoors and outdoors and its production and distribution is cheaper than other visual communication media, causing that institutions, associations and political parties prefer to transmit their messages through poster. Propaganda posters, prepared for the public to draw attention to certain topics, to create awareness and to make changes in attitudes and habits within a certain understanding, have become indispensable means of communication for institutions and individuals. In this context, the aim of the study is to examine examples of the visual content and purposeful appeal of posters widely used for propaganda purposes. The study consist of II. World War USA propangada posters which are used for propaganda purposes in United States institutions. The posters examined as an example in the study were used for propaganda purposes by the american institutions during World War II.Keywords
Poster, Graphic Design, World War II, Propaganda Posters, İmage