Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KOÇİ BEY’İN SULTAN İBRAHİM’E SUNDUĞU RİSALE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE TRACTATE OF KOCHİA BEY’S TO PADİSHAH İBRAHİM )

Yazar : Zühre Nur PEHLİVAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 23
Sayfa : 1179-1182
199    795


Özet

Yüzyıllarca büyük ihtişam kuran Osmanlı Devleti, Avrupa’daki gelişmeleri takip edebilmekte yeteriz kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin geri kalması ile ilgili birçok çözüm reçeteleri sunulmuştur. Bunlardan biri Koçi Bey Risaleleri’dir. Koçi Bey Risaleleri iki nüsha halindedir. Bunlardan biri IV. Murad’a, diğeri Sultan İbrahim’e yazıldı. Çalışmamızda Sultan İbrahim’e yazılan risalenin üslup ve amaç açısından incelemesi yapılacaktır. Söz konusu risalenin Osmanlı Devleti’ne nasıl bir bakış açısı getirdiği, hangi açıdan faydalı olduğu, gelecek kuşaklar için nasıl bir izlenim yarattığı sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Koçi Bey Risaleleri, Osmanlı Devleti, Sultan İbrahim.

Abstract

The Ottoman state that established magnificence for centuries, has been insufficient to follow developments in Europe. Many solutions for the withdrawal of the ottoman state were presented. One of them is Kochia Bey Tractate. Kochia Bey Tractate are in the two copies. One of them in writed to 4. Murad, the other to Padishah İbrahim. İn our work, the tractate of Koçi Bey's to Sultan Ibrahim will be done in terms of style and purpose. It will present what kind of perspective the Ottoman state brought about, how it was beneficial and what kind of impression it gave to future generations.Keywords
Kochia Bey Tractate, The Ottoman state, Padishah İbrahim

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri