INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KONYA SAHİP ATA HANKAHI’NDAKİ ÇİNİLER
(KONYA SAHIP ATA HANKAH TILES )

Author : Mine ERDEM    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 23
Page : 1183-1193
974    2101


Summary

Anadolu Selçuklu devletine başkentlik yapmış olan Konya şehri o dönemden günümüze ulaştırdığı eserlerle ön plana çıkmaktadır. Sahip Ata Külliyesi gerek mimari yapısıyla gerekse içinde barındırdığı eserlerle günümüze ulaşmış önemli anıtlarımızdan birini oluşturmaktadır. Sahip Ata Külliyesi ve Hankah bölümüyle ilgili genel bir bilgilendirme yaparak başlamış olduğumuz araştırmamıza Külliye’nin hankah bölümünde bulunan ve sergilenmekte olan altıgen formlu çinilerin incelenmesiyle devam edilmiştir. Bu çinilerin geçirdiği onarımlar, teknikleri ve uygulanan motifler incelenmiştir. Hankah’ta altıgen formlu plaka çinilerden başka teknik ve formlara sahip çiniler de mevcuttur. Ancak konunun sınırlandırılması ve detaylıca incelenebilmesi için altıgen formlu plaka çiniler ele alınmıştır. Hankah’ın mimari yüzeyindeki ve sergilenmekte olan altıgen plaka çinilerin Selçuklu, Osmanlı ve beylikler dönemi mimari yapılarına ait olduğu anlaşılmıştır. Çinilerle ilgili yapılan araştırmanın yanında altıgen formun sembolik anlamları ve tanımına da yer verilmiştir.Keywords
Türk Sanatı, Mimari, Çini, Altıgen

Abstract

The city of Konya which has been the capital of the Anatolian Seljuk state, is at the forefront with artifacts that it has delivered daily. The Sahip Ata Külliyesi is one of the important monuments that have reached daily with the architectural works and the works they have inside. We did not investigate whether we started by giving general information about Sahip Ata Külliyesi and Hankah Section and continued by examining the hexagonal tiles displayed in the hankah section of the Külliye. The repairs, techniques and applied motives of these tribes have been examined. In Hankah there are also tiles with techniques and forms other than those of hexagonal plate. However, in order to limit the subject and examine it in detail, the hexagonal shaped is considered. It was understood that the Hankah's architectural surface and the exhibited hexagonal belonged to the Seljuk, Ottoman and beylık architectural structures. In addition to research the tıles, the symbolic meaning and definition of the hexagonal form has been included.Keywords
Turkish Art, Architecture, Tile, Hexagon