INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE BRICS, MIST, KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF RISING MARKET ECONOMICS, BRICS, MIST, FRAGILE FIVE COUNTRY GROUPS )

Author : Ahmet ŞERBETÇİ  & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 9
Page : 105-122
3247    2646


Summary

Ülkelerin ekonomik durumları ve seyirlerinde, kendi içsel faktörlerinin önemli olduğu kadar, uluslararası faktörlerin ve etkileşiminde yüksek derecede belirleyici nitelikte olduğu bilinmektedir. Dünyanın maruz kaldığı yüksek hızdaki küreselleşme, ülkelerin ekonomik durum ve seyirlerindeki uluslararası belirleyicilik faktörünü hayati bir seviyeye çıkarmıştır. Mevcut küresel yapı, tüm bünyenin etkilendiği ekonomik bir sirayetle birlikte etkinin her biri arasında farklı hassaslıkta yaşandığı çeşitli katmanlar ve alt gruplar sistemini doğurmuştur. Bu katmanlar ve alt gruplar sistemi, gelişmekte olan ve gelecekte gelişmiş ülkelerin önüne geçebilecek gruplar olarak Yükselen Piyasa Ekonomileri içersinden BRICS ve MIST ülke ligleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca BRICS ve MIST grubuna dahil olmasıyla birlikte yüksek enflasyon, zayıflayan büyüme oranları, dış ticaret açıkları, dolaylı yatırımlara olan yüksek bağımlılıkları ve 2013 yılında para birimlerinin ABD Doları karşısında aşırı değer kaybetmesi sebebiyle Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye ülkeleri Kırılgan Beşli adıyla bu grubun içinde ortaya çıkan başka bir ülke grubudur. Söz konusu bu gruplara dahil olan ülkelerin uluslararası ekonomik etkileri nasıl karşıladıkları ve bu etkilerin mali yapılarına olan sirayeti kendi ekonomik durum ve seyirleri açısından hayati bir önem arz etmektedir.Keywords
Yükselen Piyasa Ekonomileri, BRICS, MIST, Kırılgan Beşli

Abstract

It is a well known fact that the international factors and interaction have significant effects on a country's economic wellbeing along with the internal factors. Rapid globalization increases this level of significance, brought by the international factors. Current global context creates a system of various economic layers and sub-groups that impacts the overall economy. This system of layers and sub-groups includes BRICS and MIST countries, which have the potential to outpace developed economies. Along with the BRICS and MIST, countries like Brazil, Indonesia, South Africa, India and Turkey emerge as a new group called "Fragile Five" due to high inflation, low growth rates, trade deficits, high dependency on foreign investment and devaluation of the local currencies. The way that these economies interact with international economic developments and effects on their fiscal structures hold a great significance on economic wellbeing.Keywords
Rising Market Economics, BRICS, MIST, Fragile Five